pozadie
Posledná zmena: 15.09.2023

Kurz Úvod do programovania v jazyku Python 3

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Nitra, Topoľčany
Cena kurzu (cena s DPH):350 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:1. História - v skratke
2. Niečo málo o Pythone
3. Výhody a nevýhody jazyka Python
4. Vývojové prostredia pre Python (IDE)
5. Syntaktické informácie
6. Inštalácia balíkov
7. Virtuálne prostredia
8. Dátové typy
9. Kolekcie (List, Tuple, Set, Dictionary)
10. Globálne premenné
11. Aritmetické a Logické operácie
12. Komentáre
13. Podmienky (if, elif, else)
14. Cykly (while, for)
15. Funkcie (vytvorenie, volanie, návratové hodnoty)
16. Práca s reťazcami
17. Práca so súbormi
18. Python interpreter / spúšťanie scriptov cez command line
19. Moduly (vytvorenie, importovanie)
20. Lambda funkcie (používanie)
21. Vstavané funkcie a ich používanie
22. Výnimky a ich ošetrovanie (try , except, finally)
21. Triedy / class (vytvorenie, použitie)
22. Balíky (natívne / tretích strán)
Organizačné údaje o kurze:Kurz bude realizovaný cez víkend, nakoľko poslaním našej spoločnosti je poskytnúť priestor na seba rozvoj ľuďom, ktorí na to nemajú čas počas pracovného týždňa. Ide o aktivitu našej spoločnosti, ktorá sa nazýva "Večerný a víkendový žiak".

Termín kurzu je 7-8. október 2023 (víkend).

Forma realizácie kurzu (online/hybrid) bude stanovená podľa dohody s prihlásenými účastníkmi.
Dátum realizácie:07.10.2023 Poznámka k termínu realizácie:Ide o dvojdňový kurz, takže bude prebiehať. 7.-8. októbra 2023 (sobota + nedeľa).
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:Tešíme sa na vás.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Stanislav Zúdor
Telefón:+421918488527
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SL-LOGIC s.r.o.
Adresa:Mierová, 95605 Radošina
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačných technológií.
Vzdelávacie aktivity:Večerný a víkendový žiak, doučovania a IT kurzy na požiadanie.