pozadie
Posledná zmena: 08.11.2023

Kurz Java developer junior - online večerný kurz

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1840 EUR (1.533.33 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Intenzívny online kurz je určený pre tých, ktorí sa chcú naučiť programovať v jazyku Java, ktorý je obľúbeným jazykom na tvorbu webových (hlavne) podnikových aplikácií, portálov a aplikácií pre mobilné zariadenia.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy programovacieho jazyka Java, princípy objektového programovania a tvorbu náročnejších webových aplikácií a naučiť sa všetko potrebné aby mohli začať svoju kariéru v IT sektore ako java developer junior.

Kurz končí praktickým záverečným projektom, ktorým poslucháči potvrdia nadobudnuté vedomosti a znalosti v Java a ktorým sa budú môcť prezentovať aj pri pracovných pohovoroch.

Obsahové zameranie programu:

• Začíname s Javou - Úvod, inštalácia. Vlastnosti a princípy jazyka. Oboznámenie sa s vývojovým prostredím Intellij IDEA, príp. Eclipse IDE. Základné príkazy. Praktické úlohy.
• Objektové programovanie - Princíp a zásady objektového programovania. Modifikátory triedy, metódy. Rozsah platnosti premenných. Abstraktné triedy, rozhrania.
• Kolekcie - Typy kolekcií a rozdiely medzi nimi. Konverzia kolekcií a polí
• Streamy - Čítanie a zápis súboru. Kategórie súborov. Serializácia objektov.
• Testovanie - Ako nastaviť testovanie prostredníctvom frameworku JUnit. Použitie vhodných anotácií. Použitie debugging na odsledovanie správnosti zdrojového kódu.
• Databázy - Čo je databáza a na čo slúži? Využitie relačných databáz v jazyku Java. Kategórie databáz a ich použitie v praxi. Úvod do jazyka MySQL, SQL. Tvorba databázy.
• Dynamické stránky v Spring Boot - Popis architektúry MVC. Ako sa vyhnúť nevhodnému návrhu aplikácie a nebezpečnému kódu. Bezpečnosť v aplikácii. Tvorba CRUD aplikácie.
• Verzionovanie zdrojového kódu - Verzionovanie zdrojového kódu, GIT, GITHUB. Sťahovanie a odosielanie súborov na GITHUB. Zdieľanie zmien medzi kolegami, porovnanie verzií.
• Úvod do ďalších programovacích jazykov - základy Python, JavaScript

Spôsob ukončenia:

• Záverečná skúška on-line formou.
• Praktický projekt.
• Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu:

• orientácia na potreby klienta,
• profesionálna príprava pre potreby praxe,
• vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
• každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 6 mesiacov po skončení kurzu,
• videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 6 mesiacov po skončení kurzu.
Organizačné údaje o kurze:Rozsah vzdelávacieho programu:

• 230 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
• z toho 130 hodín online vyučovanie s lektorom a 100 hodín offline cvičenia, projekty a úlohy.
• večerná forma realizácie | 26 x 5 hodín | vyučovacie dni PO - ŠTV | od 17:00
Dátum realizácie:04.12.2023 Poznámka k termínu realizácie:04.12.2023 - 14.03.2024
Rozsah kurzu:230 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Mihalovičová
Telefón:+421907736117
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TM Consulting, s.r.o.
Adresa:Dolnohorská 26, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.
Vzdelávacie aktivity:Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu. Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.