pozadie
Posledná zmena: 05.06.2023

Kurz Potrubársky kurz akreditovaný SNAS (ZDARMA cez projekt ÚPSVaR - Nestrať prácu - vzdelávaj sa)

Miesto realizácie kurzu:Ružová 12, Horná Seč
Kurz sa poskytuje: Levice
Cena kurzu (cena s DPH):892 EUR (743.33 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:možnosť absolvovania zdarma cez ÚPSVaR - Nestrať prácu, vzdelávaj sa
Popis akreditácie:Tento kurz je ako jediný tohto profesijného zamerania v Slovenskej republike akreditovaný Slovenskou Národnou Akreditačnou službou (SNAS). Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako národný akreditačný orgán uznávaný vládou Slovenskej republiky plní dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody vytvorenom na odstránenie technických prekážok domáceho a medzinárodného obchodu Slovenskej republiky a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa
Dátum vydania akreditácie:11.07.2022
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený absolventom stredných technických škôl, alebo stredných odborných učilíšť technického zamerania, ktorí majú záujem v budúcnosti pracovať na pozícii potrubár. Taktiež je určený pracovníkom, ktorí už pracujú na pozíciách ako zámočník, montér a dochádzajú do kontaktu s prácou potrubára a zároveň majú záujem zvýšiť svoju kvalifikáciu a tým pádom rozšíriť svoje profesijné možnosti.

Kurz je rozdelený na dve hlavné časti, ktorými sú teoretická a praktická časť. Teoretická časť je spracovaná formou e-learningu (ONLINE), čo umožňuje uchádzačovi absolvovať ju z pohodlia domova v čase, ktorý je pre neho vyhovujúci. Po úspešnom teoretickej časti je uchádzač oprávnený absolvovať praktickú časť, ktorá prebieha v našom školiacom stredisku. Tu sú simulované situácie, s ktorými sa uchádzač bude v praxi stretávať. Zároveň bude prebiehať ďalšia teoretická príprava úzko súvisiaca s praktickým výkonom práce potrubára. Po úspešnom absolvovaní oboch časti t. j. online a prezenčnej, pristupuje uchádzač k záverečnej skúške
Organizačné údaje o kurze:40 hodín kurzu prebieha vo forme e-learningu v pohodlí Vášho domova. na jeho absolvovanie máte 2 mesace. Termín následnej praktickej časti sa dohaduje osobitne s každou skupinou. Minimálny počet účastníkov praktickej časti sú 4 osoby.
Poznámka k termínu realizácie:40 hodín kurzu prebieha vo forme e-learningu v pohodlí Vášho domova. na jeho absolvovanie máte 2 mesace. Termín následnej praktickej časti sa dohaduje osobitne s každou skupinou. Minimálny počet účastníkov praktickej časti sú 4 osoby.
Rozsah kurzu:80 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Hana Mancierova
Telefón:+421910939317
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:HP industrial company
Adresa:Kyjevská ul 3032/9, 93401 Levice
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť HP industrial company s.r.o. sa od roku 2009 zaoberá poskytovaním služieb v oblasti kontroly a koordinácie zvárania, NDT kontroly, kontroly kvality a poskytovaním potrubárskych, zámočníckych a zváračských prác s ucelenými pracovnými skupinami pre klientov na Slovensku ale aj v zahraničí.

V rámci integrovaného trhu sme spoľahlivou, stabilnou a konkurencieschopnou dodávateľskou spoločnosťou, pôsobiacou v rôznych priemyselných odvetviach.


Poskytujeme kompletnosť služieb, profesionalitu, tradíciu, kvalitu a flexibilné riešenie požiadaviek a potrieb našich zákazníkov.

Našou víziou je plniť požiadavky našich zákazníkov na sto percent, preto sú súčasťou spoločnosti kvalifikovaní a overení zamestnanci, ktorí sa orientujú vo svojom obore. Podľa potreby ovládajú cudzie jazyky. Sú to flexibilní a precízni ľudia so zmyslom pre detail a ochotou riešiť akýkoľvek problém.


Naším prvotným cieľom je samozrejme spokojnosť našich zákazníkov. Doposiaľ sme sa stretli iba s pozitívnymi ohlasmi na základe kvalitne vykonanej práce. Naše plány do budúcnosti aj napriek tomu smerujú k neustálemu zvyšovaniu kvality našej práce.

Dúfame, že spokojnosť našich zákazníkov bude iba stúpať a že sa staneme známou spoločnosťou s dobrým menom na integrovanom trhu.
Vzdelávacie aktivity:Potrubársky kurz akreditovaný SNAS Zvýšenie kvalifikácie zváračov v rozsahu už dosiahnutého vzdelania