pozadie
Posledná zmena: 31.07.2023

Kurz Predajné zručnosti – Top predajca

Miesto realizácie kurzu:Lipová 1, 080 01 Prešov
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košický kraj
Cena kurzu (cena s DPH):550 EUR (458.33 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:ZADARMO cez UPSVaR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem pracovať v obchodnom styku.

Cieľom školenia je absolventov naučiť správne komunikovať v obchodnom a telefonickom styku, zlepšiť ich komunikačné a prezentačné zručnosti.

Kurz sa orientuje na rozšírenie osobnostných kompetencií potrebných v pracovnom prostredí. Pomocou kurzu dokážu účastníci zlepšiť svoje komunikačné a sociálne zručnosti. Obsah kurzu je zameraný na princípy úspešnej komunikácie, rozvoj osobnosti, sebadôvery a sebaprezentácie. Absolventi kurzu budú vedieť vhodne vystupovať a komunikovať so zákazníkmi. Budú vedieť usmerňovať komunikáciu so zákazníkom spôsobom, ktorý prinesie vzájomné porozumenie, akceptovanie a zlepšenie spolupráce. Budú ovládať predajný proces. Dokážu vhodne reagovať na námietky zákazníkov a zvyšovať predaj vhodnou argumentáciou. Absolventi sa budú vedieť uplatniť v obchodných a odbytových oddeleniach spoločností ako predajcovia, obchodníci a telefonisti.

Obsah kurzu

Reč tela
Verbálna a neverbálna komunikácia
Profesionálna obchodná a telefonická komunikácia
Typológia osobnosti a techniky jednania
Predajný proces – postupnosť krokov pri predaji
Príprava na obchodný rozhovor
Analýzy potrieb
Prezentácia služieb a produktov
Práca s námietkami – techniky zvládania námietok
Uzatváranie obchodu
Predajné metódy
Zákaznícka starostlivosť
Organizačné údaje o kurze:- kurz je vedený prezentačnou formou
- je možnosť sa prihlásiť aj na dištančnú formu cez Skype
- kurz otvárame priebežne celý rok
- absolvent získava certifikát
Dátum realizácie:11.09.2023 Poznámka k termínu realizácie:kurzy realizujeme každý mesiac
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Monika Valenčinová
Telefón:+421908673383
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:COM 2 BIZ spol.s.r.o.
Adresa:Lipová 1, 080 01 Prešov