pozadie
Posledná zmena: 18.09.2023

Kurz Účtovníctvo - balík komplet

Miesto realizácie kurzu:Szakkayho 1, Košice
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):1250 EUR
Poznámka k cene:Zadarmo v rámci projektu Nestrať prácu a vzdelávaj sa / REPAS+ ( plne hradený kurz cez UPSVaR )
Popis akreditácie:Akreditovaný kurz MŠ Školstva, vedy, výskumu a športu SR. Číslo akreditácie vzdelávacie programu 3593/2020/121/3
Dátum vydania akreditácie:10.12.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Náš kurz Účtovníctvo – komplet je tou správnou voľbou pre vás. Naučíme vás viesť kompletné účtovníctvo pre živnostníkov, pre spoločnosti s ručením obmedzeným, viesť evidenciu zamestnancov, prípravu ich miezd, spracovávať daňové priznania, vypracovať mesačné, ročné uzávierky. Komunikovať s daňovým úradom a so štátnymi inštitúciami. Okrem teoretickej prípravy sa zoznámite aj s obľúbeným ekonomickým softwarom na vedenie účtovníctva ( Pohoda, Money S). Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Ministerstvom školstva.

Profil absolventa

Modulový vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti mzdového, jednoduchého a podvojného účtovníctva. Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti a uplatnil sa na trhu práce.

Obsah kurzu:

Modul č. 1: Jednoduché účtovníctvo
Kurz je vhodný pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti spracovania jednoduchého účtovníctva a vedenia daňovej evidencie. Majú záujem pracovať ako účtovník, vedúci účtovníctva v systéme jednoduchého účtovníctva samostatne zárobkovo činným osobám.

Viac info nájdete tu

Modul č. 2: Podvojné účtovníctvo
Kurz je vhodný pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti spracovania podvojného účtovníctva a pracovať ako účtovník, vedúci účtovníctva v systéme podvojného účtovníctva podnikateľským subjektov – právnickým osobám, či už s.r.o, a.s, alebo aj neziskovým organizáciám

Viac info nájdete tu

Modul č.3: Personalistika a mzdové účtovníctvo
Kurz je vhodný pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti personalistiky, spracovania miezd a výkazníctva
Organizačné údaje o kurze:- kurz je vedený distančnou formou cez Skype
- kurz sa otvára priebežne celý rok
- absolvent získava Osvedčenie + materiály v cene
Dátum realizácie:08.01.2024 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu a obsadenosti kurzu.
Rozsah kurzu:240 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Marián Rusznyák, MBA
Telefón:+421907782315
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy