pozadie
Posledná zmena: 31.05.2023

Kurz Špecialista MS Office (KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR - KOMPAS+, projekt Nestrať prácu–vzdelávaj sa)

Názov modulu:MS Office, výpočtová technika, technika administratívy
Miesto realizácie kurzu:Spišská Nová Ves
Kurz sa poskytuje: Levoča, Poprad, Gelnica, Spišská Nová Ves
Poznámka k cene:KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR /KOMPAS+, projekt - Nestrať prácu – vzdelávaj sa/
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:• Výpočtová technika (HW a SW)
• Textový editor Microsoft Word
• Tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel
• Prezentačný program PowerPoint
• Hospodárska korešpondencia – pravidlá písania a úpravy písomnosti
• Microsoft Outlook - práca s e-mailovým klientom, nastavenie konta a možnosti formátu pošty, skupinový e-mail, plánovanie činnosti a schôdzok. Tvorba adresárov, práca s kalendárom.
• Technika administratívy (teória, nácvik)
• Norma STN 01 6910, normalizovaná úprava písomností
• Formálnosti obchodnej komunikácie
Organizačné údaje o kurze:Miesto konania: Odborárov 51, Spišská Nová Ves
Termíny: otvára sa každý mesiac
Rozsah: 15 dní
Absolvent získava certifikát + materiály v cene.
Dátum realizácie:05.06.2023 Poznámka k termínu realizácie:Kurzy sú realizované podľa záujmu.
Forma výučby: prezenčná, dištančná (online)
Termíny: 5.6.2023
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Alena Michaličová
Telefón:+421907637377
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Alena Michaličová - DAAL
Adresa:Lúčna 819/5, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o spoločnosti:Počítačové kurzy
Vzdelávacie aktivity:Počítačové kurzy