pozadie
Posledná zmena: 14.06.2024

Kurz Špecialista Microsoft Office (KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR)

Miesto realizácie kurzu:Spišská Nová Ves
Kurz sa poskytuje: Banskobystrický kraj, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves
Poznámka k cene:KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:• Výpočtová technika (HW a SW)
• Textový editor Microsoft Word
• Tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel
• Prezentačný program PowerPoint
• Hospodárska korešpondencia – pravidlá písania a úpravy písomnosti
• Microsoft Outlook - práca s e-mailovým klientom, nastavenie konta a možnosti formátu pošty, skupinový e-mail, plánovanie činnosti a schôdzok. Tvorba adresárov, práca s kalendárom.
• Technika administratívy (teória, nácvik)
• Norma STN 01 6910, normalizovaná úprava písomností
• Formálnosti obchodnej komunikácie
Organizačné údaje o kurze:Miesto konania: Odborárov 51, Spišská Nová Ves
Termíny: otvára sa každý mesiac
Rozsah: 10 dní
Absolvent získava certifikát + materiály v cene.
Dátum realizácie:15.07.2024 Poznámka k termínu realizácie:Kurzy sú realizované podľa záujmu.
Forma výučby: prezenčná, dištančná (online)
Termíny: 15.7.2024, 16.9.2024
Rozsah kurzu:80 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Alena Michaličová
Telefón:+421907637377
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Alena Michaličová - DAAL
Adresa:Lúčna 819/5, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o spoločnosti:Počítačové kurzy
Vzdelávacie aktivity:Počítačové kurzy