pozadie
Posledná zmena: 24.05.2023

Kurz Projektový manažment: Waterfall a Agile metóda v kocke | Zadarmo cez Nestrať prácu a vzdelávaj sa

Miesto realizácie kurzu:Online - celé SR
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):1350 EUR
Poznámka k cene:ZADARMO cez projekt Nestrať prácu a vzdelávaj sa
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent vzdelávacieho programu pozná základnú terminológiu projektového manažmentu. Rozumie základnému projektovému cyklu a jeho manažmentu. Je schopný plánovať, riadiť a kontrolovať jednoduché projekty prostredníctvom nástrojov projektového manažmentu. Sú mu zrejmé základné kritéria dobrého projektu a ovláda techniky, ktorými sa vyvaruje najčastejším chybám v riadení projektu.

Úvod do projektového manažmentu, základná terminológia

- Čo je to projektový manažment
- Zadefinovanie základných pojmov
- Inštitúcie projektového manažmentu
- Projektový manažment na Slovensku
- definovanie rozdielov medzi Waterfall a Agile metodológiu
- podrobné porovnanie
- plusy a mínusy metodológií

Projekt a projektový cyklus, plánovanie, riadenie a kontrola projektu

- Čo je to projekt
- Aké typy projektov poznáme
- Príklady projektov
- Projektový cyklus
- Jednotlivé fázy projektu
- Stanovenie SMART cieľov a úloh
- Metóda logického rámca (príklady tvorby)
- Hierarchická štruktúra činností (WBS)
- Organizácia projektu, projektový manažér a projektový tím
- Plánovanie času činností, míľniky projektu, Ganttove grafy
- Ukončenie projektu a možné nedostatky

Projektová dokumentácia k ukončeniu projektu

- Najčastejšie používané nástroje
- Chyby v projektoch a ich príklady
- Ako sa vyhnúť najčastejším nedostatkom
- softvérová podpora pre Waterfall projekty
- Agile metóda + Scrum, základná terminológia, princípy, hodnoty

Agile manifest, kontribútori, hodnoty, princípy

- Scrum definícia a terminológia
- Scrum plánovanie a exekúcia
- Scrum team, základné role, Scrum plánovanie, šprinty

Agile tímy a prehľad pracovného prostredia

- Scrum Master
- Členovia tímu
- Tímové prostredie
- Odporúčanie pre fyzický priestor Scrum tímov
- Scrum plánovanie
- Agile softvérová podpora, praktické úloh

Praktická úloha na spracovanie

- Predstavenie agile softvérovej podpory
- Projektový manažér ako profesia, ďalšie vzdelávanie

Projektový manažér ako profesia

- Ďalšie vzdelávanie,
- Zdroje pre samostatné štúdium,
- podrobný prehľad nadnárodných certifikácií a
- Možnosti uplatnenia
Organizačné údaje o kurze:prezenčná alebo online
Dátum realizácie:03.07.2023 Poznámka k termínu realizácie:Kurz sa otvára každý mesiac
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Marián Rusznyák, MBA
Telefón:+421951596292
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy