pozadie
Posledná zmena: 28.02.2023

Kurz Kurz opatrovania detí 220 hod, možnosť preplatenia cez ÚPSVaR

Názov modulu:Opatrovateľský kurz detí
Miesto realizácie kurzu:Bratislava - Petržalka
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Poznámka k cene:Bezplatne cez ÚPSVaR
Popis akreditácie:Akreditácia MPSVaR
Dátum vydania akreditácie:26.07.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz opatrovania detí, 220 hod, teoretická a praktická časť
Organizačné údaje o kurze:Kurz bude realizovaný v Bratislave - Petržalke
Rozsah kurzu:220 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. J. Schlarmannová, MPH
Telefón:+421903794948
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service
Adresa:Jungmannova 10 - 12, 851 01 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia inštitúcia realizuje pomaturitné kvalifikačné štúdium "Starostlivosť o seniorov v sociálnych službách", "Starostlivosť o seniorov sociálnych službách a terénna prax", "Pedagogický asistent" a kurzy opatrovania
Vzdelávacie aktivity:Kurz opatrovania 220 hod Kurz opatrovania detí 220 hod