pozadie
Posledná zmena: 28.02.2023

Kurz Kurz opatrovania 220 hod

Názov modulu:Opatrovateľský kurz
Miesto realizácie kurzu:Bratislava - Petržalka
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Celá SR, Zahraničie
Poznámka k cene:Bezplatne cez ÚPSVaR
Popis akreditácie:Akreditovaný MPSVaR
Dátum vydania akreditácie:22.02.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Akreditovaný kurz opatrovania 220 hod, teoretická a praktická časť.
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha v Bratislave - Petržalke. Možnosť preplatenia cez ÚPSVaR.
Rozsah kurzu:220 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. J. Schlarmannová
Telefón:+421903794948
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service
Adresa:Jungmannova 10 - 12, 851 01 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia inštitúcia realizuje pomaturitné kvalifikačné štúdium "Starostlivosť o seniorov v sociálnych službách", "Starostlivosť o seniorov sociálnych službách a terénna prax", "Pedagogický asistent" a kurzy opatrovania
Vzdelávacie aktivity:Kurz opatrovania 220 hod Kurz opatrovania detí 220 hod