pozadie
Posledná zmena: 14.11.2023

Kurz Mzdové účtovníctvo online - večerný kurz

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):240 EUR (200.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Číslo potvrdenia: 1790/2022/53/2 Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 20. mája 2022
Dátum vydania akreditácie:20.05.2022
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia mzdovej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave mzdového účtovníctva.

Obsahové zameranie programu

• Absolvent modulu získa zručnosti v oblasti problematiky týkajúcej sa pracovno-právnych vzťahov, dokáže spracovať podklady pre výpočet mzdy a komplexne viesť mzdovú agendu vrátane registračných a oznamovacích povinností a komunikácie s príslušnými úradmi, ovláda problematiku zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, dokáže správne
zaúčtovať mzdy, odvody a dane z príjmov zo závislej činnosti.

Spôsob ukončenia

• Záverečná skúška on-line formou.
• Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Náš prístup ku vzdelávaniu

• Orientácia na potreby klienta.
• Vzdelávanie realizované intenzívnou prezenčnou formou s využitím moderných vyučovacích metód.
• Výučba je zabezpečená lektorom z praxe.
• Sada študijných materiálov pre každého klienta bezplatne.
• Follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 1 mesiaca po ukončení kurzu.
Organizačné údaje o kurze:Rozsah vzdelávacie programu

• 40 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút), celkovo 8 vyučovacích dní.
• Vyučovanie online formou v pracovných dňoch, v čase 16:00 – 20:15.
Dátum realizácie:11.12.2023 Poznámka k termínu realizácie:11.12.2023 - 25.01.2024
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Mihalovičová
Telefón:+421907736117
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TM Consulting, s.r.o.
Adresa:Dolnohorská 26, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.
Vzdelávacie aktivity:Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu. Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.