pozadie
Posledná zmena: 14.11.2023

Kurz IT Security

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1488 EUR (1.240.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o počítačovú bezpečnosť a chceli by sa jej venovať aj profesne ako technici, sysadmini a začínajúci etickí hackeri.

V prvej časti kurzu sa účastníci oboznámia so základnými konštrukčnými prvkami počítačov, ich diagnostikou, monitorovaním a technickými možnosťami v oblasti počítačovej bezpečnosti.

V druhej časti kurzu účastníci získajú poznatky o všetkých základoch počítačových sietí od kabeláže a topografie až po protokoly a ich možnosti a zraniteľnosti. Taktiež sa zamerajú na konfiguráciu routrov a switchov, WiFi sietí s praktickými cvičeniami cez sieť na vzdialenej sieti.

Tretia časť kurzu bude zameraná na zraniteľnosti a možné prístupy k počítačovej bezpečnosti. Účastníci budú monitorovať a chrániť sieť pred útokmi zvonku aj zvnútra. Bude im vysvetlená problematika konfigurácie firewallu, inštalácie pascí na hackerov a klasifikácie incidentov. Pomocou databáz budú hľadať informácie o vírusoch a malware. Užívatelia budú poučení o nástrojoch sociálneho inžinierstva. Účastníci tiež získajú poznatky o hranici súkromia a bezpečnosti.

Posledná časť kurzu bude venovaná zraniteľnostiam IoT zariadení. Účastníci budú skúmať ich možnosti, nastavenia a kriticky pristupovať k ich konštrukcií či využitiu. Vyhodnotí sa riziko prameniace z ich využitia pre bezpečnosť našej siete a možnosti využitia na nekalé účely.

Obsahové zameranie programu:

PC Hardware

BIOS, BOOT konfigurácia a monitoring. Základné komponenty. Ďalšie komponenty. Virtualizácia, VM, RAID. Sieťové karty a káble. Porty a Protokoly. Bezdrôtové pripojenie. Iné pripojenia. Náradie.

Networking a správa

Základy routerov a prepínačov. Základy topológie siete. Prístup do siete. IP konektivita. IP Služby. IPSec, VPN. Konfigurácia routrov a manažovateľných switchov.

IT Security

Najčastejšie hrozby, útoky a zraniteľnosti. Zero Trust Networks. Fyzická bezpečnosť a šifrovanie. Oprávnenia a ochrana EndPointov. Ochrana pred vírusmi a malware. Firewall a nastavenia. Autentifikácia, kľúče a správa hesiel. Sledovanie siete. Honeypoty a Honeynety. Prevádzka a IR Incident Response. SEC IDS a IPS.

IOT Security

Slabé Heslá. Nezabezpečené sieťové služby. Ecosystem zariadení. Nemožnosť Updatu a patchovania. Použitie nevyhovujúceho a nezabezpečeného hardvéru, Nezabezpečené ukladanie a výmena dát.

Spôsob ukončenia:

• Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Náš prístup ku vzdelávaniu:

• orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
• vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
• každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám ešte 1 mesiac po skončení kurzu,
• videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 1 mesiac po skončení kurzu.
Organizačné údaje o kurze:Rozsah vzdelávacieho programu:

• 40 hodín (1 hodina = 45 minút)
• Večerná forma realizácie| 8 x 5 hodín | vyučovacie dni PON – PIA | v čase 17:00 – 21:00
Dátum realizácie:11.12.2023 Poznámka k termínu realizácie:11.12.2023 - 19.01.2024
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Mihalovičová
Telefón:+421907736117
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TM Consulting, s.r.o.
Adresa:Dolnohorská 26, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.
Vzdelávacie aktivity:Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu. Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.