pozadie
Posledná zmena: 08.11.2023

Kurz ON-LINE Účtovníctvo, personalistika a mzdy s aplikáciou na PC - večerný kurz

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1075.20 EUR (896.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Číslo potvrdenia: 1790/2022/53/2
Dátum vydania akreditácie:20.05.2022
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Online kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti daňovej legislatívy, personalistiky, jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.

Obsahové zameranie programu

• Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku.
• Majetok podniku a jeho zdroje.
• Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve.
• Dokumentácia účtovných prípadov.
• Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve.
• Sústava účtov v podvojnom účtovníctve.
• Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov.
• Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy.
• Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva.
• Jednoduché účtovníctvo
• Mzdové účtovníctvo, personalistika.
• Dane a daňová sústava
• Aplikovaný softvér.

Spôsob ukončenia

• Záverečná skúška on-line formou.
• Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Náš prístup ku vzdelávaniu

• orientácia na potreby klienta, profesionálna odborná príprava pre potreby praxe,
• vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou večernou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
• sada študijných materiálov, prezentácie a riešené praktické príklady,
• videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní,
• follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 1 mesiaca po ukončení kurzu.
Organizačné údaje o kurze:Rozsah vzdelávacieho programu
• 256 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
• Večerná forma online | vyučovacie dni pondelok až štvrtok | 16:00 - 20:00 | celkovo 51 dní.
Dátum realizácie:11.12.2023 Poznámka k termínu realizácie:11.12.2023 - 14.03.2024
Rozsah kurzu:256 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Mihalovičová
Telefón:+421907736117
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TM Consulting, s.r.o.
Adresa:Dolnohorská 26, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.
Vzdelávacie aktivity:Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu. Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.