pozadie
Posledná zmena: 08.11.2023

Kurz večerné ON-LINE Kancelárske aplikácie pre hybridný Office

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1200 EUR (1.000.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoje praktické zručnosti pri práci s výpočtovou technikou s akcentom na aktuálne trendy a potreby využitia kancelárskych aplikácií programového balíka Microsoft Office pre prácu jednotlivca, tímovú kooperáciu a zdieľanie obsahu v rámci skupiny.

Vyučovanie prebieha riadenou on-line formou, účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektormi. Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, študijné materiály, prezentácie a riešené praktické príklady.

Obsahové zameranie programu:

Microsoft Windows 10/11
• Hardware, software, freeware, shareware, multilicencia.
• Organizácia, archivácia a ochrana dát na disku.
• Počítačové vírusy a protivírusová ochrana.
• Periférne zariadenia.
• Charakteristika operačného systému Windows, inštalácia, spustenie operačného systému.
• Pracovná plocha – nastavenie.
• Práca s oknami – zmena veľkosti, zmena polohy, hlavné menu okna.
• Hlavný panel – nastavenie klávesnice, dátumu a času, spustenie aplikácie, vlastnosti, usporiadanie okien.
• Súbory a zložky – základné pojmy, organizácia súborov a zložiek na disku.
• Prieskumník – organizácia súborov a zložiek, kopírovanie, presunutie, vymazanie.
• Defragmentácia disku.

Microsoft Word 365
• Charakteristika
• Vytvorenie dokumentu – základné pojmy a zásady pre tvorbu dokumentov.
• Zobrazenie dokumentu – formy, nastavenia, pohyb, uloženie.
• Písanie elektronického textu – zásady, opravy, kontrola pravopisu, presun, kopírovanie, formátovanie.
• Práca s blokom – automatické opravy, nastavenie okrajov a štýlu.
• Tabulátory, zarážky, odrážky a číslovanie, hlavička a päta, číslovanie strán, úprava vzhľadu strany.
• Rámy a obrázky, vloženie obrázku z ClipArtu, úprava obrázku
• Text s podtlačou, novinové stĺpce
• WordArt, ikony, 3D objekty, printscreen
• Práca s tabuľkami v dokumente – tvorba, vkladanie a odstránenie stĺpcov/riadkov, formátovanie, kopírovanie a presúvanie.
• Štýly a šablóny – štandardné, vytvorenie vlastných.
• Sledovanie zmien, porovnanie a zlučovanie dokumentov, tlač
• Písanie rozsiahleho dokumentu – zásady, automatický text, vytvorenie registra, obsahu, charakteristiky sekcií.
• Obálky a menovky, sprievodca listom. Hromadná korešpondencia.
• Tvorba automatického obsahu, práca so štýlmi a sekciami.

Microsoft Excel 365
• Charakteristika
• Práca s tabuľkou – vkladanie dát, pohyb, výpočty, výber, kopírovanie, prenášanie a plnenie údajov, uloženie, otvorenie tabuľky, vymazanie označenej časti, formátovanie, automatický formát tabuľky, formát bunky.
• Vzorce a základné funkcie, kopírovanie vzorcov.
• Absolútny, relatívny a zmiešaný odkaz.
• Vytváranie grafov a úpravy grafov, tlač tabuliek a grafov.
• Vytváranie časových tendrov.
• Šablóny.
• Sledovanie zmien.
• Práca s dátami – import a export databázy. Vytvorenie a práca s databázou, analýza dát prostredníctvom Power Query.
• Spolupráca Wordu a Excelu.
• Najpoužívanejšie funkcie – VLOOKUP, IF, SUM, AVERAGE, SUMIFS, CONCATENATE, FILTER a i.
• Kontingenčné tabuľky – práca s kontingenčnou tabuľkou, tvorba tabuľky, z čoho pozostáva, čo sú polia, na čo využijeme menovky riadkov, stĺpcov, hodnoty a filter zostavy. Ukážky využitia v praxi, rýchla sumarizácia a filtrovanie údajov, zoskupovanie údajov, zobrazenie a porovnávanie údajov podľa rôznych kritérií, zobrazenie zoznamu vzorcov. Zdroj údajov kontingenčnej tabuľky, použitím tabuľky alebo rozsahu, importovaním údajov z externého zdroja údajov (iný excelovský súbor, databáza Microsoft Access a podobne).

Microsoft PowerPoint 365
• Vytváranie profesionálnej prezentácie.
• Práca s textovými poliami, formátovanie textu, vkladanie tvarov, obrázkov, filmu, zvukov a iných objektov.
• Nastavenia pozadia a motívov snímku.
• Preddefinované a vlastné animácie – hĺbkové nastavenia možností efektov a ich časovania.
• Nastavenia prechodu medzi snímkami – zvuk prechodu, rýchlosť a automatický prechod.
• Ďalšie možnosti prezentácie – podrobné nastavenia prezentácie, vyskúšanie časovania, záznam hovoreného komentáru a vytvorenie vlastných prezentácií z hlavnej prezentácie.
• Tlačidlá akcií a prideľovanie akcií rôznym objektom.
• Vytvorenie samospustiteľnej prezentácie.
• Vytvorenie videa z prezentácie.
• Grafické spracovanie obrázkov pre program PowerPoint externým grafickým programom a rôzne grafické formáty.
• Stiahnutie videa z Youtube, alebo iných zdrojov a jeho vloženie do prezentácie.
• Využitie prezentácií pri online pracovných stretnutiach.
Internet, Microsoft Outlook, virtuálna kancelária/Office pre jednotlivca a tím
• Definovanie základných pojmov: paket, URL, číselná a menná adresa, doména, TCP/IP, www, hypertext, HTML, http, browser, provider.
• Služba WWW, princíp vyhľadávania informácií na internete, zaujímavé www adresy.
• Tlač a „sťahovanie“ informácií z www stránok.
• Rozhovor v reálnom čase, videokonferencie.
• E-mailbanking, internetbanking, homebanking a nákup cez internet.
• Ochrana pred zneužitím vymieňaných informácií, elektronický podpis.

Microsoft Outlook 365
• Doručená pošta, pošta na odoslanie, odoslaná pošta, odstránené položky, nedoručenie pošty, koncepty, diskusné skupiny.
• Správa pošty, jej usporiadanie, filtrovanie, vyhľadávanie v pošte, pridelenie príznaku a automatické upozornenie na vybavenie pošty, automatický podpis, tvorba a pridelenie elektronickej vizitky.
• Ochrana, používanie certifikátov.
• Distribučné zoznamy.
• Kontakty – import a export, automatická tvorba kontaktov, zdieľanie spoločných kontaktov, sledovanie komunikácie, úloh a poznámok týkajúcich sa spoločného kontaktu pre viacerých užívateľov.
• Kalendár - tvorba plánovanej činnosti, určenie príznakov, organizácia a pridelenie plánovanej činnosti. Zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí, tvorba vlastného kalendára a jeho zdieľanie, publikácia, export kalendára ako web stránky, publikácia na internete.
• Úlohy – tvorba úlohy, prideľovanie úloh iným užívateľom, kontrola úloh.
• Denník – zaznamenávanie dátumov a časov interakcie s kontaktmi (sledovanie času venovaného určitému zákazníkovi), zaznamenávanie dokumentu programu Word na časovej osi pri jeho vytvorení alebo pri jeho poslednej úprave, záznamy denníka na časovej osi usporiadané do logických skupín.
• Poznámky – tvorba krátkej poznámky, rozdelenie poznámok do kategórií.
• Prispôsobenie Microsoft Outlook a prispôsobenie Microsoft Outlook dnes, panelov nástrojov panelu aplikácie MS Outlook
• Priečinky – tvorba priečinkov, práca s viacerými osobnými priečinkami, práca so sieťovými zložkami, bezpečnosť zdieľaných zložiek, komprimácia, archivácia a zabezpečovanie zložiek, import a export dát do iných formátov.

Tímová online práca, Microsoft Teams
• Úvodné informácie o aplikácii Microsoft Teams
• Nastavenie a prispôsobenie tímu, spolupráca v tímoch a kanáloch, práca s príspevkami a správami.
• Nahratie a vyhľadanie súborov, začatie konverzácií a hovorov.
• Spravovanie schôdzí, nastavenie živých podujatí a účasť na nich.
• Preskúmanie aplikácií a nástrojov, správa rozvrhov tímu.
• Správa informačného kanála aktivity, Teams na cestách (prostredníctvom mobilu, tabletu)
• Prepojenie s Microsoft Outlook

Spôsob ukončenia:

• Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Náš prístup ku vzdelávaniu:

• orientácia na potreby klienta, profesionálna príprava pre potreby praxe,
• vzdelávanie realizované lektorom z praxe, intenzívnou dennou formou s využitím moderných on-line vyučovacích metód, s akcentom na osobný prístup lektora,
• každý účastník získa bezplatný prístup k učebným materiálom, prezentáciám a cvičným úlohám na obdobie 6 mesiacov po skončení kurzu,
• videoarchív – videozáznamy z jednotlivých dní zadarmo na 6 mesiacov po skončení kurzu.
Organizačné údaje o kurze:Rozsah vzdelávacieho programu:

• 120 hodín (1 hodina = 45 minút)
• z toho 80 hodín online vyučovanie s lektorom a 40 hodín offline cvičenia, projekty a úlohy.
• Večerná forma realizácie | 20 x 4 hodiny | vyučovacie dni PON – ŠTV | 17:00 - 20:15| 2-3x týždenne.
Dátum realizácie:04.12.2023 Poznámka k termínu realizácie:04.12.2023 - 22.02.2024
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Mihalovičová
Telefón:+421907736117
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TM Consulting, s.r.o.
Adresa:Dolnohorská 26, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.
Vzdelávacie aktivity:Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu. Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.