pozadie
Posledná zmena: 14.11.2022

Kurz kurz Hygienické minimum

Názov modulu:odborná príprava pre výkon epidemiologicky závažných činností
Miesto realizácie kurzu:online kurz, pôsobnosť vrámci celej SR
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):40 EUR
Poznámka k cene:príručka - ekniha grátis ku každej prihláške
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Hygienické minimum je kurz určený pre záujemcov, ktorí chcú pracovať s potravinami a vykonávať epidemiologicky závažné činnosti a potrebujú získať odbornú spôsobilosť, pretože nie sú vyučení v odbore. Požiadavka odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami vyplýva zo zákona a zamestnávateľ nemôže prijať do zamestnania osobu, ktorá nie je odborne spôsobilá.
Organizačné údaje o kurze:online kurz prebiehajúci v popoľudňajších hodinách po 2 hodinách. Link na kurz dostane účastník po vyplnení prihlášky.
Dátum realizácie:21.11.2022 Poznámka k termínu realizácie:21.11. až 22.11. od 18:00 do 20:00
Rozsah kurzu:4 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Lenka Chudá
Telefón:+421949117914
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS & BOZP
Adresa:Ulica Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava
Informácie o spoločnosti:pracovná zdravotná služba, BOZP, požiarna ochrana, kurz Hygienické minimum, prevádzkové poriadky, odborné poradenstvo, vydavateľská činnosť
Vzdelávacie aktivity:kurz Hygienické minimum - odborná príprava pre výkon epidemiologicky závažných činností