pozadie
Posledná zmena: 17.03.2023

Kurz Tvorba webových stránok

Názov modulu:Tvorba web stránok, Wordpress, SEO optimalizácia pre vyhľadávače
Miesto realizácie kurzu:Spišská Nová Ves
Kurz sa poskytuje: Levoča, Poprad, Gelnica, Spišská Nová Ves
Poznámka k cene:KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR /KOMPAS+, projekt - Nestrať prácu – vzdelávaj sa/
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený všetkým tvorcom webových stránok, ktorí sa chcú naučiť vytvárať webové stránky na profesionálnej úrovni /Tvorba www stránok, Wordpress - základy a pokročilý, SEO optimalizácia pre vyhľadávače/.
Organizačné údaje o kurze:Termíny: otvára sa podľa záujmu
Rozsah: 15 dní/120 hodín
Absolvent získava certifikát + materiály v cene
Dátum realizácie:17.04.2023 Poznámka k termínu realizácie:Kurzy sú realizované podľa záujmu.
Forma výučby: prezenčná, dištančná (online)
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Alena Michaličová
Telefón:+421907637377
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Alena Michaličová - DAAL
Adresa:Lúčna 819/5, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o spoločnosti:Počítačové kurzy
Vzdelávacie aktivity:Počítačové kurzy