pozadie
Posledná zmena: 14.06.2024

Kurz Všeobecný administratívny pracovník (KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR)

Miesto realizácie kurzu:1. Prezenčná výučba: Odborárov 51, Spišská Nová Ves
2. Dištančná výučba (online): z pohodlia domova
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Púchov, Trenčín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
Poznámka k cene:KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Informácie o kurze
Kurz je zameraný na získanie vedomostí a zručností pre prácu v administratíve. Práca administratívneho pracovníka zahŕňa pomerne široký okruh znalostí, do ktorých spadá práca s OS Windows, strojopis, hospodárska korešpondencia, pravidlá písania a úpravy písomnosti podľa normy (STN 01 6910), formálnosti obchodnej komunikácie, hromadnej korešpondencie a pod., kancelársky balík Microsoft Office, Microsoft Outlook, efektívna komunikácia, online meetingy. Všetky tieto znalosti zjednodušujú a zrýchľujú každodennú prácu. Cieľom kurzu je zvýšiť osobnostný potenciál uchádzača, nadobudnutie profesijného rastu, získanie cenných znalostí a praktických skúseností za účelom čo najlepšieho využitia v praxi a o zlepšenie svojho postavenia na trhu práce. Absolvent je schopný rýchlo sa prispôsobiť novým technológiám a je pripravený prispieť k úspechu svojej organizácie v modernom digitálnom prostredí.

Obsah kurzu:
• textový editor Microsoft Word - prostriedok hospodárskej korešpondencie
• tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel - prostriedok hospodárskej korešpondencie
• prezentačný program PowerPoint
• hospodárska korešpondencia – pravidlá písania a úpravy písomnosti
• technika administratívy (teória, nácvik)
• norma STN 01 6910, normalizovaná úprava písomností
• formálnosti obchodnej komunikácie
• Microsoft Outlook - práca s e-mailovým klientom, nastavenie konta a možnosti formátu pošty, skupinový e-mail, plánovanie činnosti a schôdzok. Tvorba adresárov, práca s kalendárom.
Organizačné údaje o kurze:Forma výučby:
1. Prezenčná výučba: Odborárov 51, Spišská Nová Ves
2. Dištančná výučba (online)
Termíny: otvára sa každý mesiac
Rozsah: 10 dní
Absolvent získava certifikát + materiály v cene.
Dátum realizácie:16.09.2024 Poznámka k termínu realizácie:Kurzy sú realizované podľa záujmu.
Forma výučby: prezenčná, dištančná (online)
Termíny: 15.7.2024, 16.9.2024
Rozsah kurzu:80 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Alena Michaličová
Telefón:+421907637377
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Alena Michaličová - DAAL
Adresa:Lúčna 819/5, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o spoločnosti:Počítačové kurzy
Vzdelávacie aktivity:Počítačové kurzy