pozadie
Posledná zmena: 23.02.2024

Kurz Administratívny a marketingový špecialista (KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR - KOMPAS+, projekt Nestrať prácu–vzdelávaj sa)

Názov modulu:Výpočtová technika, technika administratívy, marketingová komunikácia
Miesto realizácie kurzu:Spišská Nová Ves
Kurz sa poskytuje: Humenné, Levoča, Poprad, Prešov, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Spišská Nová Ves
Poznámka k cene:KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR /KOMPAS+, projekt - Nestrať prácu – vzdelávaj sa/
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:/Windows, MS Word - ako prostriedok pre hospodársku korešpondenciu, MS Excel - ako prostriedok pre hospodársku korešpondenciu, MS PowerPoint, technika administratívy, hospodárska korešpondencia, efektívna marketingová komunikácia, správa sociálnych kampaní, MS Outlook - práca s e-mailovým klientom/
Organizačné údaje o kurze:Miesto konania: Odborárov 51, Spišská Nová Ves
Termíny: otvára sa každý mesiac
Rozsah: 15 dní
Absolvent získava certifikát + materiály v cene.
Dátum realizácie:04.03.2024 Poznámka k termínu realizácie:Kurzy sú realizované podľa záujmu.
Forma výučby: prezenčná, dištančná (online)
Termíny: 15.01.2024
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Alena Michaličová
Telefón:+421907637377
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Alena Michaličová - DAAL
Adresa:Lúčna 819/5, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o spoločnosti:Počítačové kurzy
Vzdelávacie aktivity:Počítačové kurzy