pozadie
Posledná zmena: 19.09.2022

Kurz Elektrotechnické minimum - pre osoby bez elektrotechnického vzdelania

Miesto realizácie kurzu:Markab s.r.o., A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina
www.markab.sk
041/5626188
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):750 EUR (625.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Dátum vydania akreditácie:09.07.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Pre prácu na vyhradených technických zariadeniach elektrických je potrebné mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Podmienkou pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§§21-23) je mať ukončené vzdelanie elektrotechnického smeru (výučný list, maturitné vysvedčenie, VŠ diplom) alebo absolvovať akreditované vzdelávanie v rozsahu najmenej 400 hodín (elektrotechnické minimum).

Pre osoby bez elektrotechnického vzdelania je určené akreditované vzdelávanie Elektrotechnické minimum.

Absolvovaním EM absolvent získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM s platnosťou v celej Slovenskej republike.

Držiteľ tohto osvedčenia plní podmienku pre získanie osvedčenia "§ 21 - elektrotechnik" podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v platnom znení a neskôr po získaní príslušnej odbornej praxe plní podmienky pre získanie osvedčení §22 a §23 do 1000 V, obj.tr.A a B.

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podmienkou pre účasť je mať akúkoľvek maturitu alebo ak má účastník výučný list tak ten musí byť technického smeru.

Osvedčenie §21 u nás získa absolvent týždeň po záverečnej skúšky El.minima.

Vzdelávanie prepláca aj Úrad práce.
Organizačné údaje o kurze:Priebeh vzdelávania Elektrotechnické minimum:


Termíny začiatku dištančnej výučby cez internet:

20.1.2023, od 9:00 hod,

27.1.2023, od 9:00 hod,

3.2.2023, od 9:00 hod,

10.2.2023, od 9:00 hod,

17.2.2023, od 9:00 hod,

24.2.2023, od 9:00 hod,

3.3.2023, od 9:00 hod,

9.3.2023, od 9:00 hod,

16.3.2023, od 9:00 hod,

23.3.2023, od 9:00 hod,

31.3.2022, od 9:00 hod.

V stanovených dňoch budú účastníkom sprístupnené virtuálne učebne.

Mailom obdržia prístupový login pre vstup do učební.

Prihlásenie do učební bude slúžiť ako zápis do prezenčnej listiny.Výučba bude prebiehať cez internet bez nutnosti cestovať na prednášky do Žiliny.

V učebniach bude prebiehať vzdelávanie, ktoré nahradí účasť na prednáškach. Vzdelávanie bude zabezpečené formou videoprezentácií, spracovaných odborných tém s hlasovým doprovodom, ale aj textových materiálov a pod. V každej učebni bude k dispozícii spracovaných priemerne 5 odborných tém (v priemernom rozsahu 11 vyučovacích hodín, vyučovacia hodina = 45 minút).

Každá učebňa bude k dispozícii cca 7 dní a účastník vzdelávania bude mať možnosť sa ku spracovaným materiálom vrátiť a opakovane si ich naštudovať.

Celkovo bude sprístupnených 11 virtuálnych učební + 1 deň výučby sa uskutoční na laboratórnych cvičeniach, ktoré budú v našich priestoroch v Žiline (ku laboratórnym cvičeniam bude navyše sprístupnená aj samostatná učebňa).

Laboratórne cvičenia v Žiline:


10.3.2023, od 9:00 hod,

17.3.2023, od 9:00 hod,

24.3.2023, od 9:00 hod.

Každý účastník si vyberie iba jeden termín laboratórnych cvičení.Záverečné skúšky online cez internet:


3.4.2022, od 9:00 hod,

4.4.2022, od 9:00 hod,

5.4.2022, od 9:00 hod.

Každý účastník si vyberie iba jeden termín záverečných skúšok.Účastník má počas celého vzdelávania možnosť mailových príp. telefonických konzultácii. Výučbu a podklady pre jednotlivé odborné témy do učební zabezpečuje 11 lektorov.Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (podľa vyhl.MPSVaR č.508/2009):


Po ukončení vzdelávania Elektrotechnické minimum má absolvent už možnosť získať odbornú spôsobilosť v elektrotechnike §21 (neskôr po získaní praxe §§22 a 23).

Naši absolventi majú môžnosť absolvovať §21 iba za 36€ + DPH týždeň po školení EM.

Skúška pre §21 nie je možná online cez internet, ale je potrebná účasť na skúške v Žiline.Skúška §21-elektrotechnik v Žiline:


11.4.2023, od 9:00 hod,

12.4.2023, od 9:00 hod,

13.4.2023, od 9:00 hod.

Každý účastník si vyberie iba jeden termín skúšok. Možný je aj individuálny termín skúšky §21.

Cieľová skupina
Osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré pre uplatnenie v praxi potrebujú dokladovať vzdelanie elektrotechnického zamerania a odbornú spôsobilosť v elektrotechnike §§21-23.

Certifikát
neobmedzene
Poznámka k cene
v cene výučba, štúdijné materiály (4 učebnice, výučbový software, štúdijné podklady v elektronickej forme), záverečná skúška
Dátum realizácie:20.01.2023 Poznámka k termínu realizácie:20.01.2023-31.03.2023
Rozsah kurzu:400 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Roman Kopecký
Telefón:+421415626188
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Markab spol.s r.o.
Adresa:A.Rudnaya 21, 01001 Žilina
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť MARKAB s.r.o. so sídlom v Žiline, bola založená v roku 1991. Svoje aktivity od vzniku firmy venuje vzdelávaniu, organizovaniu seminárov, vývoju programov vzdelávacieho charakteru, tvorbe a vydávaniu publikácií a pod.
Vzdelávacie aktivity:- vzdelávanie elektrotechnikov na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce SR, - vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM. Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú osvedčenie, ktoré im umožňuje získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.. - osvedčenie potrebné pre prácu na vyhradených technických zariadeniach elektrických. Toto vzdelávanie je určené pre osoby, ktoré majú vzdelanie v neelektrotechnickom učebnom alebo študijnom odbore (SO, ÚSO a VŠ) a pre svoje zamestnanie potrebujú elektrotechnické vzdelanie.