pozadie
Posledná zmena: 18.04.2023

Kurz Kritické myslenie a argumentácia v bežnej komunikácii

Miesto realizácie kurzu:PDCS, Štúrova 13, Bratislava, 3. poschodie
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):170 EUR
Poznámka k cene:cena je konečná, PDCS nie je platca DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Z kritického myslenia sa stal dnes buzzword. Pri téme argumentácie majú ľudia neraz pocit, že sa to nepotrebujú učiť. Že to prirodzene vedia. No práve tým, ktorým sa to zdá najmenej potrebné, by sa to hodilo najviac. Zlepšovať sa v tom ale môže každý. Pri veciach, ktoré využívame niekoľkokrát do dňa, to nie je zlá investícia. Či ide o pracovné porady, internetové diskusie alebo preberanie politiky na rodinných stretnutiach – príležitostí na lepšie uvažovanie a zrozumiteľnejšie argumentovanie je mnoho.

Kurz je určený komukoľvek, kto chce lepšie porozumieť tomu, kde a ako ľahko dochádza pri komunikácii k chybám a je pripravený pracovať na tom, aby ich odstraňoval. Účastníkom a účastníčkam predstaví teóriu spojenú s kognitívnymi skresleniami, štruktúrou argumentácie a reakcie. Konštruktívnu komunikáciu ilustrujeme na príkladoch zo súkromného/pracovného života alebo videoukážkach a testujeme priamo v praxi pomocou modelových situácií, skupinových cvičení či individuálnych zadaní. Témy a príklady sú prispôsobené aktuálnemu dianiu.Absolventi a absolventky kurzu budú schopné teoreticky aj prakticky:

- testovať svoje vlastné názory, či nepodliehajú skresleniam,
- skonštruovať zrozumiteľné argumenty s jasnou štruktúrou a myšlienkou,
- zostaviť si prejav s jasnou prioritizáciou obsahu podľa sily, cieľa a publika a štruktúrovať ho tak, aby bol pre poslucháča zrozumiteľný a prehľadný,
- obsahovo reagovať na argumenty druhej strany, či už to bude váš manžel, kolegyňa v práci alebo diskutér na internete,
- ale aj vytvárať podmienky, v ktorých je vyššia šanca na konštruktívnu komunikáciu naplnenú obsahom namiesto emóciami.


Na kurze si ukážeme a vyskúšame:

- základné kognitívne skreslenia, ako na nás vplývajú a ako sa im vyhnúť
- štruktúru a kritériá silného argumentu
- typy dôkazov, parametre presvedčivého dôkazu, kritériá ne/dôveryhodného média, zavádzajúce praktiky pri práci s dátami
- kde a ako hľadať argumenty, ako ich prioritizovať, ako štruktúrovať reč (prejav, príspevok do diskusie, návrh na porade, odprezentovanie sa na pohovore)
- zásady vedenia konštruktívnej diskusie, metódy aktívneho počúvania,
- odlišnosti ľudských kontextov pri rôznych situáciách a ako ich zmenšovať
- rôzne typy a úrovne bariér pri diskusiách a ako ich prekonávať
Organizačné údaje o kurze:Kurz je prezenčný a koná sa v priestoroch PDCS na Štúrovej 13 v Bratislave. Kurz je v trvaní 2 dní v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Poznámka k termínu realizácie:Kurz je dvojdňový a bude sa opäť konať na jeseň 2023.
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Straková
Telefón:+421252925016
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PDCS, o.z.
Adresa:Štúrova 13, 81102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie kurzy absolvovalo viac ako 30 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách a regiónoch sveta.