pozadie
Posledná zmena: 18.12.2023

Kurz Leadership 2.0

Miesto realizácie kurzu:PDCS, Štúrova 13, Bratislava, 3. poschodie
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):215 EUR
Poznámka k cene:cena je konečná, PDCS nie je platca DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Môže byť aj hĺbavý introvert s nevýrazným hlasom dobrým lídrom? Vyjasníme si, ako sa posledné roky mení predstava o ideálnom lídrovi - čo je tranzičné a transformačné vedenie „followership“, transakčné a transformačné vedenie, v čom spočíva facilitatívny a situačný leadership? Čo funguje vo vedení ľudí z generácie X, generácie Y a generácie Z? Opíšeme dobré príklady efektívnej stratégie vo vedení ľudí.

Ukážeme si a precvičíme techniky motivovania (motivácie typu 1.0, 2.0 a 3.0), nástroje na efektívne plánovanie a participatívne postupy pre rozvoj spoluzodpovednosti vedených. A pomocou mini-testu odhalíme vlastný líderský štýl. Prvý deň kurzu je venovaný viac porozumeniu efektívneho leadershipu (v porovnaní s tradičnými postupmi), prostredníctvom ukážok videí a príkladov z vlastnej praxe sa budeme venovať tomu, čím sme motivovaní k vedeniu a nasledovaniu.

Druhý deň sa program zameriava na praktické cvičenia, ako aj na organizáciu: ako je štýl vedenia ovplyvňovaný typom organizácie (firmy) a organizačnou kultúrou, ktorá vytvára viac či menej stimulujúce prostredie...
Organizačné údaje o kurze:Kurz je prezenčný a koná sa v priestoroch PDCS na Štúrovej 13 v Bratislave. Kurz je v trvaní 2 dní v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Dátum realizácie:16.05.2024 Poznámka k termínu realizácie:Kurz je dvojdňový.
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Straková
Telefón:+421252925016
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PDCS, o.z.
Adresa:Štúrova 13, 81102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie kurzy absolvovalo viac ako 30 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách a regiónoch sveta.