pozadie
Posledná zmena: 23.11.2022

Kurz Ako rozvíjať kreativitu

Miesto realizácie kurzu:PDCS, Štúrova 13, Bratislava, 3. poschodie
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):120 EUR
Poznámka k cene:cena je konečná, PDCS nie je platca DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Máte pocit, že po starom to už nejde? Skúste po novom! Potrebujete nové, originálne nápady, inovácie a odvahu? Viete, že tvorivosť nie je daná, vďaka špecifickým nástrojom ju možno kultivovať a stimulovať?

Účastníci kurzu si v cvičeniach na základe príkladov z vlastných organizácií osvoja takéto nástroje a triky:

- ako postupovať, keď brainstorming nestačí,

- akými nástrojmi sa generujú netradičné nápady v príprave a riadení projektov,

- uplatnenie heuristických postupov, inkrementálne postupy tvorby v tíme,

- konštruktívnu oponentúru, ktorá nedusí, ale stimuluje netradičné myšlienky,

- ako generovať netradičné a funkčné nápady pre marketing a fundraising,

- porozumenie o vlastnej tvorivej kapacite (INOVÁTORI vs. ADAPTORI podľa teórie M. Kirtona), informácia o štýle a kapacite na základe psychologických testov.

Kurz je venovaný technikám tvorivosti zameraným na jednotlivca, ako aj na projekty či organizáciu: ako využiť potenciál každého pracovníka, ako pracovať s atmosférou tak, aby boli ľudia nadšení, vymýšľali nové veci. Vyskúšame si, ako sa vyhnúť „goriliemu marketingu“, „Abilenskému paradoxu“, ako pestovať organizačný „flow“...
Organizačné údaje o kurze:Kurz je prezenčný a koná sa v priestoroch PDCS na Štúrovej 13 v Bratislave. Kurz je v trvaní 1 dňa v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Dátum realizácie:11.05.2023
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Straková
Telefón:+421252925016
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PDCS, o.z.
Adresa:Štúrova 13, 81102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie kurzy absolvovalo viac ako 30 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách a regiónoch sveta.