pozadie
Posledná zmena: 18.04.2023

Kurz Negociácia (efektívne postupy vyjednávania v práci a v medziľudských vzťahoch)

Miesto realizácie kurzu:PDCS, Štúrova 13, Bratislava, 3. poschodie
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):215 EUR
Poznámka k cene:cena je konečná, PDCS nie je platca DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom kurzu je pripraviť absolventov na vyjednávanie v rôznorodých kontextoch, ale aj pripraviť sa na náročné situácie vyjednávania v časovom strese a na používanie manipulácie a nekorektných postupov zo strany partnerov. Na otvorenom kurze Negociácia sa podnikatelia pripravujú ako ustáť tlak pozičného jednania silnejšieho partnera, pracovníci verejnej správy ako vytvoriť priestor na dohodu aj v rámci rokovaní medzi oddeleniami či rezortmi, projektoví manažéri mimovládnych organizácií zasa ako riešiť zlyhania v partnerstvách s inými organizáciami.

Vyjednávame každý deň - o malých veciach (kto vyvenčí psa) aj o závažných (posunutie termínu odovzdania stavby či podmienky závažného lekárskeho zákroku).

Keď vstupujeme do rokovaní spontánne, sme nespokojní, že vedú k nemilým prekvapeniam, sklamaniam či frustrácii. Pritom na vyjednávanie sa dá pripraviť, a lepšie v ňom nielen obhájiť svoje stanovisko či zdôvodniť opodstatnenosť vlastných požiadaviek, ale aj zachovať korektné vzťahy s druhou stranou.

Na otvorenom kurze Negociácia sa podnikatelia pripravujú ako ustáť tlak pozičného jednania silnejšieho partnera, pracovníci verejnej správy ako vytvoriť priestor na dohodu aj v rámci rokovaní medzi oddeleniami či rezortmi, projektoví manažéri mimovládnych organizácií zasa ako riešiť zlyhania v partnerstvách s inými organizáciami.

Účastníci sa v praktických cvičeniach so spätnou väzbou a analýzou naučia nastavovať si hranice v jednodimenzionálnych jednaniach (napr. o cene) a vytvárať hodnotu vtedy, keď výsledkom musí byť dohoda s mnohými aspektmi (termíny, kvalita, cena, budúca spolupráca...) a každá zo strán má viacero požiadaviek aj viacero možností, čo ponúknuť vyjednávajúcemu partnerovi.

Výsledok rokovaní závisí aj od schopnosti pracovať s vlastnými (aj nepohodlnými) pocitmi, znalosti techník principiálneho vyjednávania, a umenia zmeniť konfrontačnú situáciu na spoločné hľadania riešenia problému.

Po dokončení kurzu budete vedieť, ako sa vysporiadať aj so situáciami mnohostranného vyjednávania (so zapojením napr. rôznych štátnych a neštátnych subjektov), ako pracovať v spojenectvách, ako ustrážiť férový proces vyjednávania a ako neutralizovať informačnú či mocenskú nerovnováhu.

Vyskúšame si rokovať proti partnerovi, ktorý využíva manipulatívne techniky, pod časovým stresom, ale povieme si aj, kedy má v jednaní miesto ospravedlnenie za naše vlastné pochybenia a prečo aj ústupky a ústretové kroky majú veľký význam pre dosiahnutie dohody (ak má byť dodržaná).

Absolventov kurzu už neprekvapí, keď budú v reálnych vyjednávacích stretnutiach čeliť partnerovi so znalosťou Harvardskej školy vyjednávania, javu „ukotvenie“ či konceptu BATNA.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je prezenčný a koná sa v priestoroch PDCS na Štúrovej 13 v Bratislave. Kurz je v trvaní 2 dní v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Poznámka k termínu realizácie:Kurz je dvojdňový a budeme ho opakovať na jeseň 2023.
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Straková
Telefón:+421252925016
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PDCS, o.z.
Adresa:Štúrova 13, 81102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie kurzy absolvovalo viac ako 30 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách a regiónoch sveta.