pozadie
Posledná zmena: 23.11.2022

Kurz Prezentačné zručnosti: vecne, pútavo... A bez tárania

Miesto realizácie kurzu:PDCS, Štúrova 13, Bratislava, 3. poschodie
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):270 EUR
Poznámka k cene:cena je konečná, PDCS nie je platca DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený všetkým tým, ktorí potrebujú zdokonaliť prezentovanie v odbornom kontexte. Môže byť vhodný pre výskumníkov alebo iných odborníkov, ktorí prezentujú výsledky svojej práce na odborných fórach, konferenciách, okrúhlych stoloch apod., ale aj pre pedagógov, ktorí chcú inovatívne realizovať svoje prednášky.

Takisto sa venuje schopnosti prezentovať odborné témy laickému publiku, schopnosti zaujať účastníkov, prezentovaniu v časovom strese, zvládaniu trémy či problémových situácií počas prezentácie.

Poznáte tú situáciu, keď sa celé dni či týždne pripravujete na dôležité odborné podujatie, máte všetko v hlave presne premyslené, dokonale vypočítané na predpísaných 30 minút? A potom v programe zistíte, že tesne pred vami zaradili príspevok VEĽMI DÔLEŽITÉHO ČLOVEKA. Ten rozpráva a rozpráva... a publikum podriemkáva. Z hrôzou pozorujete, ako konzumuje váš drahocenný čas, ako ukrajuje minútu po minúte... Nakoniec sa utrápený moderátor obráti k vám a požiada vás o štvorminútové zhrnutie vášho príspevku, lebo potom nasleduje obed... Ako zareagovať? Dá sa vôbec na niečo také pripraviť?

Ako nestratiť hlavu a urobiť nezabudnuteľnú prezentáciu aj s minimom času a minimom pomôcok, aj to budeme trénovať. A tiež to, ako vyvážiť formu a obsah, ako byť autentickým prezentérom či uveriteľnou rečníčkou. Naučíme sa zaujať aj bez lacných trikov a tárania, s úctou k poslucháčom a so správnou dávkou humoru.

Tematické okruhy kurzu:

- Typy prezentácií podľa cieľa a podľa druhu publika – ako prispôsobiť obsah a formu;
- Príprava prezentácie (zostavenie obsahu, výber príkladov, názorné pomôcky) – praktický tréning;
- Technická podpora prezentácií, software pre prezentácie, výhody a nevýhody rôznych pomôcok;
- Možnosti interaktívnej prezentácie, zapájania poslucháčov (veľké aj malé skupiny);
- Prezentovanie na odborných fórach (konferencia, seminár, okrúhly stôl/odborná porada);
- Prezentovanie pre laické publikum (rozhovor pre médiá, verejné vystúpenie, apod.);
- Zvládanie trémy a stresu, flexibilita pri meniacich sa podmienkach (nedostatok pomôcok, časový stres, apod.);
- Nácvik krátkych prezentácií v simulovaných podmienkach.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je prezenčný a koná sa v priestoroch PDCS na Štúrovej 13 v Bratislave. Kurz je v trvaní 2 dní v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Dátum realizácie:30.05.2023 Poznámka k termínu realizácie:Kurz je dvojdňový a koná sa v dňoch 30. a 31. mája 2023.
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Monika Straková
Telefón:+421252925016
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PDCS, o.z.
Adresa:Štúrova 13, 81102 Bratislava
Informácie o spoločnosti:PDCS je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby, konzultácie a poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie kurzy absolvovalo viac ako 30 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách a regiónoch sveta.