pozadie
Posledná zmena: 20.06.2022

Kurz Vizuálne skúšanie - stupeň 2

Miesto realizácie kurzu:Račianska 75, 831 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):414 EUR (345.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:V cene kurzu nie je zahrnutá cena za skúšky a certifikáciu (501 € bez DPH)
Popis akreditácie:Slovenská národná akreditačná služba
Dátum vydania akreditácie:10.09.2021
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Vizuálne hodnotenie zvarových spojov kovových materiálov s použitím príložných mierok, posuvných meradiel,... následné vyhotovenie protokolu o vykonanej kontrole a vyhodnotenie danej vzorky zvarového spoja.
Organizačné údaje o kurze:Výučba prebieha v priestoroch VÚZ v Bratislave v trvaní 5 pracovných dní (od pondelka do piatku).
Dátum realizácie:05.09.2022 Poznámka k termínu realizácie:Podľa plánu vzdelávania
https://www.vuz.sk/kurzy-nedestruktivneho-skusania
Rozsah kurzu:40 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Rut Balogová
Telefón:+421918821415
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Výskumný ústav zváračský
Adresa:Račianska 75, 831 02 Bratislava