pozadie
Posledná zmena: 18.05.2022

Kurz Kurz opatrovania

Miesto realizácie kurzu:Topoľčany, 955 01
Pribinova 72/14
Kurz sa poskytuje: Topoľčany
Cena kurzu (cena s DPH):476 EUR
Poznámka k cene:sumu za kurz je možné uhradiť aj na splátky
Popis akreditácie:Kurz opatrovania je rozdelený na teoretickú časť, praktickú časť a prax v celkovo 272 hod
Dátum vydania akreditácie:04.05.2022
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz opatrovania: teoretická časť je zameraná na komunikáciu, prvú pomoc, zásady racionálnej výživy, životospráva
prax:opatrovateľské techniky,
Organizačné údaje o kurze:Kurz začína teoretickou prípravou a následne pokračuje odbornou praxou v zariadeniach soc. služieb
Dátum realizácie:27.05.2022 Poznámka k termínu realizácie:Kurz opatrovania je organizovaný podla záujmu a potreby záujemcov
Rozsah kurzu:272 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Zuzana Erdélyiová
Telefón:+421905816223
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Spokojnosť oz
Adresa:Pribinova 72/14, 955 01 Topoľčany
Informácie o spoločnosti:Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta a zabezpečujeme vzdelávanie opatrovateliek
Vzdelávacie aktivity:akreditovaný Kurz opatrovania v celkovom počte 272 hod