pozadie
Posledná zmena: 05.05.2022

Kurz Čašník

Miesto realizácie kurzu:Vzdelávanie bude prebiehať podľa vopred dohodnutého miesta a času.
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):718 EUR (598.33 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Kurzy budú v plnej miere hradené príslušným úradom práce
Popis akreditácie:POA: 2008/2020/60/2
Dátum vydania akreditácie:23.09.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent vzdelávacieho programu ovláda ekonomické a právne normy potrebné v prevádzke spoločného stravovania, zásady spoločenského vystupovania ako aj osobnej a prevádzkovej hygieny. Orientuje sa v gastronomických zásadách prípravy nápojových a jedálnych lístkov, ovláda postup prípravy teplých a studených jedál, múčnikov a teplých a studených nápojov. Ovláda pravidlá a techniku jednoduchej, zložitej obsluhy a obsluhy pri slávnostnom stolovaní.
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávanie bude prebiehať podľa vopred dohodnutého harmonogramu.
Rozsah kurzu:300 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Ladislav Kollár
Telefón:+421914373346
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SWOT, spol. s r.o.
Adresa:Ivana Krasku, 14, 93401 Levice
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť SWOT spol. s r.o. vznikla 17. januára 2005 a odvtedy pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, v oblasti zdravotníctva a v oblasti sociálnych služieb. Počas svojej existencie spoločnosť vyškolila 11.562 absolventov z radov zamestnancov súkromných podnikov, úradov práce, samospráv ale aj verejnosti. Pre zabezpečenie širokého spektra vzdelávacích aktivít máme v našej databáze k dispozícii viac ako 200 lektorov zo všetkých oblastí vzdelávania .
Vzdelávacie aktivity:Kurz Slovenského jazyka Kuchár Čašník