pozadie
Posledná zmena: 05.05.2022

Kurz Kuchár

Miesto realizácie kurzu:Vzdelávanie bude prebiehať podľa vopred dohodnutého miesta a času.
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):718 EUR (598.33 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Kurzy budú v plnej miere hradené príslušným úradom práce
Popis akreditácie:POA: 2008/2020/60/4
Dátum vydania akreditácie:23.09.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent vzdelávacieho programu ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, organizáciu práce na pracovisku, pozná suroviny a materiály používané vo výrobnom stredisku, spôsob a podmienky ich skladovania. Pozná základné ekonomické a právne predpisy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania. Ovláda receptúry a technologické postupy prípravy pokrmov a ich charakteristiku, kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín. Pozná odbornú terminológiu, základné gastronomické pravidlá a zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov, zásady organizácie práce, strojové a technologické vybavenie a zariadenie prevádzok, ich využitie a ošetrovanie
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávanie bude prebiehať podľa vopred dohodnutého harmonogramu.
Rozsah kurzu:290 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Ladislav Kollár
Telefón:+421914373346
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SWOT, spol. s r.o.
Adresa:Ivana Krasku, 14, 93401 Levice
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť SWOT spol. s r.o. vznikla 17. januára 2005 a odvtedy pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, v oblasti zdravotníctva a v oblasti sociálnych služieb. Počas svojej existencie spoločnosť vyškolila 11.562 absolventov z radov zamestnancov súkromných podnikov, úradov práce, samospráv ale aj verejnosti. Pre zabezpečenie širokého spektra vzdelávacích aktivít máme v našej databáze k dispozícii viac ako 200 lektorov zo všetkých oblastí vzdelávania .
Vzdelávacie aktivity:Kurz Slovenského jazyka Kuchár Čašník