pozadie
Posledná zmena: 05.05.2022

Kurz Kurz Slovenského jazyka

Miesto realizácie kurzu:Vzdelávanie bude prebiehať podľa vopred dohodnutého miesta a času.
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):718 EUR (598.33 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Kurzy budú v plnej miere hradené príslušným úradom práce
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je zameraný na základné komunikačné schopnosti, zvládnutie základných fráz a informácií každodenného života aplikované na špecifickú životnú situáciu.
Cieľom je naučiť cudzincov komunikovať v slovenskom jazyku, dorozumievať sa v bežných komunikačných situáciách, ako aj v situáciách typických pre bežné prostredie. Zároveň rozvíjať všeobecné a komunikačné jazykové kompetencie na komunikačnej úrovni.
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávanie bude prebiehať podľa vopred dohodnutého harmonogramu.
Rozsah kurzu:100 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Ladislav Kollár
Telefón:+421914373346
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:SWOT, spol. s r.o.
Adresa:Ivana Krasku, 14, 93401 Levice
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť SWOT spol. s r.o. vznikla 17. januára 2005 a odvtedy pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, v oblasti zdravotníctva a v oblasti sociálnych služieb. Počas svojej existencie spoločnosť vyškolila 11.562 absolventov z radov zamestnancov súkromných podnikov, úradov práce, samospráv ale aj verejnosti. Pre zabezpečenie širokého spektra vzdelávacích aktivít máme v našej databáze k dispozícii viac ako 200 lektorov zo všetkých oblastí vzdelávania .
Vzdelávacie aktivity:Kurz Slovenského jazyka Kuchár Čašník