pozadie
Posledná zmena: 12.04.2022

Kurz Zváračský kurz

Miesto realizácie kurzu:Mlynská Rimavská Sobota
Kurz sa poskytuje: Rimavská Sobota
Poznámka k cene:1100,-euro
Popis akreditácie:OSVEDČENIE SPÔSOBILOSTI CERTIFICATE zváračskej školy č. 265
Dátum vydania akreditácie:21.01.2022
Získaný certifikát:Zváračský preukaz podľa vybranej STN
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Osvedčenie spôsobilosti oprávňuje zváračskú školu vykonávať prípravu zváračov v rozsahu oprávnenia zváračského inštruktora podla: Certificate authorizes the welding school to perform of the welders courses
in the scope of qualification of welding instructor according to:
- STN 05 0705 - STN EN ISO 9606-1 - STN EN ISO 14732
Organizačné údaje o kurze:Výučba prebieha denne formou praktickej časti a raz do týždňa je hodina teoretickej prípravy
Rozsah kurzu:160 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:KOVOZVARSK s.r.o.
Telefón:+421904416836
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:KOVOZVARSK s.r.o.
Adresa:KOVOZVARSK s.r.o., Žánovská 4573/6, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o spoločnosti:Sme zváračská škola ktorá ponúka služby vysokej kvality pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania a zabezpečujeme tak maximálnu spokojnosť našich uchádzačov. Vďaka RE-PAS projektu cez UPSVa R môžu v našej zváračskej škole absolvovať kurz úplne zdarma. Stačí aby bol uchádzač vedený na UPSVaR a môže si vybrať z nasledovných možností kurzov:
zv. kurz na prípravu a skúšanie zváračov modulovým systémom STN
050705,
STN EN ISO 9606-1,
135 MIG/MAG.
Po vyplnení potrebných dokumentov iba počkáte na schválenie od UPSVaR.
Chceme aby prostredníctvom neustáleho zlepšovania ponuky a skvalitňovania služieb naši absolventi boli úspešný aj v budúcom zamestnaní.
Ponúkame proces školenia respektívne preškolenia zváračov a súčasťou sú aj predpisy týkajúce sa kvalifikácie zváračov.
Vzdelávacie aktivity:Zváračský kurz na prípravu a skúšanie zváračov modulovým systémom STN 05 0705, STN EN ISO 9606-1, 135 MIG/MAG