pozadie
Posledná zmena: 30.11.2022

Kurz Kurz Účtovníctvo - kompletný balík s REPASOM+ zadarmo

Miesto realizácie kurzu:Szakkayho 1, 040 01 Košice
Online kurzy v rámci celej SR
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Celá SR, Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):960 EUR
Poznámka k cene:Evidovaný nezamestnaný v rámci projektu REPAS+ zadarmo ( plne hradený kurz UPSVaR )
Popis akreditácie:Akreditovaný kurz MŠ Školstva, vedy, výskumu a športu SR. Číslo akreditácie vzdelávacie programu 3593/2020/121/
Dátum vydania akreditácie:10.12.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Hľadáte prácu ako budúci účtovníčka/účtovník? Radi by ste viedli jednoduché alebo podvojné účtovníctvo pre firemných zákazníkov? Radi by ste pracovali z domu alebo z home-office?

Náš kurz Účtovníctvo – komplet je tou správnou voľbou pre vás. Naučíme vás viesť kompletné účtovníctvo pre živnostníkov, pre spoločnosti s ručením obmedzeným, viesť evidenciu zamestnancov, prípravu ich miezd, spracovávať daňové priznania, vypracovať mesačné, ročné uzávierky. Komunikovať s daňovým úradom a so štátnymi inštitúciami. Okrem teoretickej prípravy sa zoznámite aj s obľúbeným ekonomickým softwarom na vedenie účtovníctva ( Pohoda, Money S). Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Ministerstvom školstva.

Profil absolventa

Modulový vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti mzdového, jednoduchého a podvojného účtovníctva. Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti a uplatnil sa na trhu práce.

Obsah kurzu:

Modul č. 1: Jednoduché účtovníctvo

Kurz je vhodný pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti spracovania jednoduchého účtovníctva a vedenia daňovej evidencie. Majú záujem pracovať ako účtovník, vedúci účtovníctva v systéme jednoduchého účtovníctva samostatne zárobkovo činným osobám.


Modul č. 2: Podvojné účtovníctvo

Kurz je vhodný pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti spracovania podvojného účtovníctva a pracovať ako účtovník, vedúci účtovníctva v systéme podvojného účtovníctva podnikateľským subjektov – právnickým osobám, či už s.r.o, a.s, alebo aj neziskovým organizáciám


Modul č.3: Personalistika a mzdové účtovníctvo

Kurz je vhodný pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti personalistiky, spracovania miezd a výkazníctva

Viac info o kurze priamo na linku:
https://edu-co.sk/kurz-uctovnictva-kompletny-balik/
Organizačné údaje o kurze:- kurz je vedený prezentačnou formou
- je možnosť sa prihlásiť aj na dištančnú formu cez Skype
- kurz sa otvára priebežne celý rok
- absolvent získava osvedčenie + materiály v cene
Dátum realizácie:09.01.2023 Poznámka k termínu realizácie:- otvára sa každý mesiac / viac info telefonicky
Rozsah kurzu:240 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Marián Rusznyák, MBA
Telefón:+421951596292
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy