pozadie
Posledná zmena: 17.03.2022

Kurz kurz odbornej spôsobilosti typu S

Názov modulu:DUG s.r.o.
Miesto realizácie kurzu:Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota
Kurz sa poskytuje: Rimavská Sobota
Cena kurzu (cena s DPH):220 EUR (183.33 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ak chcete pracovať v bezpečnostných službách budete potrebovať preukaz odbornej spôsobilosti. Kurz odbornej spôsobilosti typu S si môžete spraviť aj v našej spoločnosti so sídlom na Cukrovarskej 32 v Rimavskej Sobote.
Organizačné údaje o kurze:Štandardná dĺžka kurzu typu S je 78 hodín. Skladá sa z teoretickej prípravy v oblasti právnych predpisov bezpečnostných služieb, ale aj trestného práva či Ústavy SR. Naučíme vás však aj taktiku vykonávania zásahov či prvej pomoci. Po skončení kurzu a úspešnom absolvovaní skúšky môžete pracovať ako zamestnanec v SBS.
Rozsah kurzu:78 h.
Doplňujúce informácie:Ak ste momentálne zaevidovaný na úrade práce, kurz odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS vám úrad práce hradí v plnej výške.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Dušan Urban
Telefón:+421222200600
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:DUG s.r.o.
Adresa:Cukrovarská 83/32, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o spoločnosti:www.dug.sk
Vzdelávacie aktivity:kurz odbornej spôsobilosti