pozadie
Posledná zmena: 20.02.2022

Kurz Zváračský kurz

Názov modulu:STN 05 0705, STN EN ISO 9606-1, 135 MAG
Miesto realizácie kurzu:Mlýnská 2286 psč :97901 Rimavská Sobota
Kurz sa poskytuje: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota
Cena kurzu (cena s DPH):910 EUR (758.33 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:STN 05 0705 STN 05 0705 ISO 9606-1 STN 05 0705 ISO 14732
Dátum vydania akreditácie:01.02.2022
Získaný certifikát:Zváračský preukaz podľa vybranej STN
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí odtavujúcou sa elektródou v ochrane aktívneho plynu (CO2) MAG
Zváranie nerezových ocelí wolfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu (argónu) TIG
rekvalifikačné kurzy zvárania pre ÚPSVaR,

periodické doškolenia a preškolenia zváračov za účelom predĺženia platnosti kurzu, ak bola platnosť ukončená po viac ako 4 rokoch,

periodické doškolenia a zaškolenia zváračov za účelom predĺženia platnosti kurzu ( Z-G1, D-G2, Z-E1, Z-M1).
Organizačné údaje o kurze:základne vzdelávanie bez praxi
Dátum realizácie:01.02.2022 Poznámka k termínu realizácie:Nástup kedykoľvek
Rozsah kurzu:160 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:KOVOZVARSK s.r.o.
Telefón:+421904416836
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:KOVOZVARSK s.r.o.
Adresa:KOVOZVARSK s.r.o., Žánovská 4573/6, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o spoločnosti:Sme zváračská škola ktorá ponúka služby vysokej kvality pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania a zabezpečujeme tak maximálnu spokojnosť našich uchádzačov. Vďaka RE-PAS projektu cez UPSVa R môžu v našej zváračskej škole absolvovať kurz úplne zdarma. Stačí aby bol uchádzač vedený na UPSVaR a môže si vybrať z nasledovných možností kurzov:
zv. kurz na prípravu a skúšanie zváračov modulovým systémom STN
050705,
STN EN ISO 9606-1,
135 MIG/MAG.
Po vyplnení potrebných dokumentov iba počkáte na schválenie od UPSVaR.
Chceme aby prostredníctvom neustáleho zlepšovania ponuky a skvalitňovania služieb naši absolventi boli úspešný aj v budúcom zamestnaní.
Ponúkame proces školenia respektívne preškolenia zváračov a súčasťou sú aj predpisy týkajúce sa kvalifikácie zváračov.
Vzdelávacie aktivity:Zváračský kurz na prípravu a skúšanie zváračov modulovým systémom STN 05 0705, STN EN ISO 9606-1, 135 MIG/MAG