pozadie
Posledná zmena: 23.05.2022

Kurz Kurz rýchleho čítania

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):79 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Málokto od čias základnej školy pracuje na zlepšení svojej schopnosti čítať. Pritom čítanie je pri mnohých povolaniach prostriedkom na vykonávanie našej práce. Rýchle a efektívne čítanie zároveň uľahčuje život študentom.

Obsah kurzu:
- rýchlosť vs. porozumenie,
- zlozvyky pri čítaní,
- test rýchlosti čítania,
- prirodzená práca oka,
- periférne videnie a rozširovanie zorného poľa,
- nové návyky pri čítaní,
- tréning.

Absolvent kurzu:
- dokáže zmerať rýchlosť, ktorou číta,
- spozná mieru zapamätania si informácií z čítaného textu,
- osvojí si techniky rýchleho čítania.
Organizačné údaje o kurze:Keďže sa kurz realizuje online, cez internet, je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Skype (v prípade potreby s inštaláciou aj pomôžeme).
Jedna hodina má 45 minút.
Kurz sa odohráva v reálnom čase pod vedením lektora, nejde o vopred nahraté video.
Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu sú 3 osoby.
Dátum realizácie:06.06.2022 Poznámka k termínu realizácie:V prípade potreby je možné termín aj čas výučby naplánovať podľa časových možností záujemcov.
Rozsah kurzu:4 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Veronika Kačmárová
Telefón:+421911461481
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Kario, s. r. o.
Adresa:Kostrova 621/32, 04017 Košice
Informácie o spoločnosti:Heslom, ktorým sa v našej spoločnosti riadime, je "...na zážitkoch záleží". Toto heslo sa týka rôznych oblastí života. V oblasti vzdelávania to znamená, že nové informácie, sebarozvoj a vzdelávanie môžu, a s naším pričinením aj budú zážitkom.
Ako firma sa okrem realizácie kurzov venujeme aj výrobe darčekových predmetov, najmä personalizovaných kalendárov a magnetiek.
Vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa na poskytovanie kurzov soft aj hard skills, najmä IT kurzy (virtualizácia, operačné systémy a ich administrácia, ...), kancelárske kurzy (balík Office, strojopis, rýchle čítanie), projektový a časový manažment. V uvedených oblastiach sa venujeme aj poradenstvu. Naše vzdelávacie aktivity školia certifikovaní lektori.