pozadie
Posledná zmena: 23.05.2022

Kurz Rýchle písanie - strojopis

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):179 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Tento kurz je vhodný pre každého, kto potrebuje rýchlo a efektívne písať na počítači. Po absolvovaní kurzu budete poznať prstoklad a dokážete používať desaťprstovú metódu písania.
Kurz obsahuje aj témy z hospodárskej korešpondencie, čo uľahčí účastníkovi písomný styk s úradmi, či podnikateľskými subjektami.

Obsah kurzu:
- Strojopis: prstoklad, stredný rad, horný písmenkový rad, dolný písmenkový rad, používanie klávesy Shift, číslice, interpunkčné znamienka, precvičovanie súvislého textu,
- Úprava písomností podľa STN 01 6910: interpunkčné znamienka, skratky, okraje, riadkovanie, písmo, členenie textu, adresy a odvolávacie údaje, vec, oslovenie a text listu, pozdrav, pečiatka, podpis, prílohy,
- Obchodná korešpondencia - dopyt, ponuka, objednávka, kúpna zmluva, faktúra, upomienka a reklamácia.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je realizovaný online cez program Skype (prácu s týmto programom vysvetlíme). Kurz sa odohráva v reálnom čase pod vedením lektora, nejde o vopred nahraté video.
Jedna hodina má 45 minút, kurz sa otvára pre minimálne 3 účastníkov.
Kurz vedie skúsený profesionál - certifikovaný lektor vzdelávania dospelých, ktorý má absolvovanú štátnu skúšku z hospodárskej korešpondencie.
Požiadavky na účastníkov - počítač s operačným systémom Windows, základná schopnosť ovládať počítač, programy Skype a Word, slúchadlá s mikrofónom.
Dátum realizácie:06.06.2022 Poznámka k termínu realizácie:Termín realizácie je možné prispôsobiť potrebám účastníkov. Kurz sa realizuje počas 5 pracovných dní vždy po 4 hodiny. Je možné si dohodnúť či to bude dopoludnia, popoludní alebo večer.
Rozsah kurzu:20 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Veronika Kačmárová
Telefón:+421911461481
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Kario, s. r. o.
Adresa:Kostrova 621/32, 04017 Košice
Informácie o spoločnosti:Heslom, ktorým sa v našej spoločnosti riadime, je "...na zážitkoch záleží". Toto heslo sa týka rôznych oblastí života. V oblasti vzdelávania to znamená, že nové informácie, sebarozvoj a vzdelávanie môžu, a s naším pričinením aj budú zážitkom.
Ako firma sa okrem realizácie kurzov venujeme aj výrobe darčekových predmetov, najmä personalizovaných kalendárov a magnetiek.
Vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa na poskytovanie kurzov soft aj hard skills, najmä IT kurzy (virtualizácia, operačné systémy a ich administrácia, ...), kancelárske kurzy (balík Office, strojopis, rýchle čítanie), projektový a časový manažment. V uvedených oblastiach sa venujeme aj poradenstvu. Naše vzdelávacie aktivity školia certifikovaní lektori.