pozadie
Posledná zmena: 23.05.2022

Kurz Tvorba grafiky v programoch Gimp a Canva

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):149 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Tento kurz Vás naučí vytvárať jednoduché logá, grafické posty na sociálne siete, plagáty a upravovať fotografie. Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy grafiky.

Na výučbu sa používa voľne dostupný software - program Gimp a online aplikácia Canva.

Osnova kurzu:
- úvod do programu Gimp,
- práca s textom,
- štetce,
- úprava fotografií (farby, kontrast)
- registrácia do aplikácie Canva,
- práca so šablónami,
- vloženie vlastnej fotografie,
- úprava textu,
- posun vrstiev.

Absolvent kurzu dokáže samostatne vytvoriť logo, pútavý plagát a farebne upraviť fotografiu.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je realizovaný online, prostredníctvom programu Skype (súčasťou kurzu je aj inštruktáž používaniu tohto programu). V prípade záujmu je možné kurz realizovať aj prezenčne (v závislosti od pandemickej situácie).
Kurz nie je vopred nahratý, ale sa odohráva v reálnom čase za prítomnosti certifikovaného lektora - skúseného profesionála z oblasti IT.
Dátum realizácie:06.06.2022 Poznámka k termínu realizácie:Termín začiatku kurzu je možné po dohode s účastníkmi aj posunúť.
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Veronika Kačmárová
Telefón:+421911461481
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Kario, s. r. o.
Adresa:Kostrova 621/32, 04017 Košice
Informácie o spoločnosti:Heslom, ktorým sa v našej spoločnosti riadime, je "...na zážitkoch záleží". Toto heslo sa týka rôznych oblastí života. V oblasti vzdelávania to znamená, že nové informácie, sebarozvoj a vzdelávanie môžu, a s naším pričinením aj budú zážitkom.
Ako firma sa okrem realizácie kurzov venujeme aj výrobe darčekových predmetov, najmä personalizovaných kalendárov a magnetiek.
Vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa na poskytovanie kurzov soft aj hard skills, najmä IT kurzy (virtualizácia, operačné systémy a ich administrácia, ...), kancelárske kurzy (balík Office, strojopis, rýchle čítanie), projektový a časový manažment. V uvedených oblastiach sa venujeme aj poradenstvu. Naše vzdelávacie aktivity školia certifikovaní lektori.