pozadie
Posledná zmena: 23.05.2022

Kurz Práca s počítačom II.

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):59 EUR
Poznámka k cene:Pri absolvovaní oboch kurzov Práca s počítačom I. aj II., zľava!!
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre osoby, ktoré absolvovali kurz Práca s počítačom I. a osoby, ktoré občasne s počítačom pracujú, ale potrebujú si svoje vedomosti osviežiť a rozšíriť. Kurz je vhodný aj pre seniorov.

Po absolvovaní kurzu účastník dokáže:
- pracovať v prostredí Microsoft Windows,
- používať internetový prehliadač,
- robiť nastavenia emailu,
- pracovať s programom Microsoft Word - úpravy textu (bold, kurzíva, zarovnanie na stred), vytvorenie tabuľky,
- pracovať s programom Microsoft Excel - tvoriť jednoduché tabuľky.

Účastník kurzu bude po jeho skončení samostatný používateľ.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je realizovaný online, prostredníctvom programu Skype (súčasťou kurzu je aj inštruktáž používaniu tohto programu). V prípade záujmu je možné kurz realizovať aj prezenčne (v závislosti od pandemickej situácie).
Kurz nie je vopred nahratý, ale sa odohráva v reálnom čase za prítomnosti certifikovaného lektora - skúseného profesionála z oblasti IT.
Dátum realizácie:06.06.2022 Poznámka k termínu realizácie:Termín kurzu je možné po dohode s účastníkmi aj posunúť.
Rozsah kurzu:6 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Veronika Kačmárová
Telefón:+421911461481
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Kario, s. r. o.
Adresa:Kostrova 621/32, 04017 Košice
Informácie o spoločnosti:Heslom, ktorým sa v našej spoločnosti riadime, je "...na zážitkoch záleží". Toto heslo sa týka rôznych oblastí života. V oblasti vzdelávania to znamená, že nové informácie, sebarozvoj a vzdelávanie môžu, a s naším pričinením aj budú zážitkom.
Ako firma sa okrem realizácie kurzov venujeme aj výrobe darčekových predmetov, najmä personalizovaných kalendárov a magnetiek.
Vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa na poskytovanie kurzov soft aj hard skills, najmä IT kurzy (virtualizácia, operačné systémy a ich administrácia, ...), kancelárske kurzy (balík Office, strojopis, rýchle čítanie), projektový a časový manažment. V uvedených oblastiach sa venujeme aj poradenstvu. Naše vzdelávacie aktivity školia certifikovaní lektori.