pozadie
Posledná zmena: 23.05.2022

Kurz Práca s počítačom I.

Miesto realizácie kurzu:online
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):59 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz je určený pre osoby, ktoré dávno nepracovali s počítačom, úplných začiatočníkov, či seniorov.

Po absolvovaní kurzu účastník dokáže:
- ovládať myš, posúvať kurzorom (klik, dvojklik, pravé tlačidlo myši...),
- porozumieť základným pojmom (procesor, grafická karta, rozlíšenie displaya...),
- porozumieť čo je operačný systém,
- na základnej úrovni robiť základné nastavenia v operačnom systéme MS Windows (pracovná plocha, ikony, možnosti zobrazenia, nastavenie pozadia, zmena dátumu a času),
- pracovať so súbormi, adresármi, vytvárať súbory, mazať, kopírovať a presúvať objekty,
- pracovať s aplikáciami ako kalkulačka, poznámkový blok, skicár, kôš,
- používať webový prehliadač a email,
- používať pamäťové zariadenia – USB kľúč, pamäťová karta.

Účastník kurzu bude po jeho skončení schopný samostatne pracovať s počítačom, využívať internet a e-mail.
Organizačné údaje o kurze:Kurz je realizovaný online, prostredníctvom programu Skype (súčasťou kurzu je aj inštruktáž používania tohto programu). V prípade záujmu je možné kurz realizovať aj prezenčne (v závislosti od pandemickej situácie).
Kurz nie je vopred nahratý, ale sa odohráva v reálnom čase za prítomnosti certifikovaného lektora - skúseného profesionála z oblasti IT.
Dátum realizácie:06.06.2022 Poznámka k termínu realizácie:Dátum realizácie kurzu vieme prispôsobiť potrebám záujemcov.
Rozsah kurzu:6 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Veronika Kačmárová
Telefón:+421911461481
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Kario, s. r. o.
Adresa:Kostrova 621/32, 04017 Košice
Informácie o spoločnosti:Heslom, ktorým sa v našej spoločnosti riadime, je "...na zážitkoch záleží". Toto heslo sa týka rôznych oblastí života. V oblasti vzdelávania to znamená, že nové informácie, sebarozvoj a vzdelávanie môžu, a s naším pričinením aj budú zážitkom.
Ako firma sa okrem realizácie kurzov venujeme aj výrobe darčekových predmetov, najmä personalizovaných kalendárov a magnetiek.
Vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa na poskytovanie kurzov soft aj hard skills, najmä IT kurzy (virtualizácia, operačné systémy a ich administrácia, ...), kancelárske kurzy (balík Office, strojopis, rýchle čítanie), projektový a časový manažment. V uvedených oblastiach sa venujeme aj poradenstvu. Naše vzdelávacie aktivity školia certifikovaní lektori.