pozadie
Posledná zmena: 02.06.2022

Kurz Špecialista administratívy

Miesto realizácie kurzu:Kurz je realizovaný online.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):550 EUR
Poznámka k cene:Kurz je možné absolvovať aj zadarmo cez program KOMPAS (ÚPSVaR).
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Hľadáte si zamestnanie v administratíve? Tento kurz je teda určený práve Vám!
Pomôžeme Vám zopakovať si základné kancelárske programy od spoločnosti Microsoft - Word, Excel, Powerpoint, Outlook. Taktiež sa pozrieme na Pravidlá písania a úpravy písomností podľa normy STN 01 6910.
Po skončení tohto kurzu budete v uvedených oblastiach pokročilí užívatelia.

Osnova kurzu:
WORD - štýly a šablóny, tvorba hlavičky, hromadná korešpondencia, tlač do virtuálnej tlačiarne - pdf,
EXCEL – vytváranie tabuliek, vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky,
POWERPOINT – tvorba prezentácií, animácie a prechody, vkladanie videí a zvukov,
OUTLOOK – práca s e-mailovým klientom, formát pošty, skupinový e-mail, adresáre, práca s kalendárom,
STN 01 6910 - zvýrazňovanie častí textu, poštová adresa, odvolávacie údaje, vec, text listu, záverečný pozdrav.
Organizačné údaje o kurze:Jedna hodina má 45 minút. Vyučuje sa v čase od 9.00 do 16.00.

Kurz je realizovaný online, prostredníctvom programu Skype (súčasťou kurzu je aj inštruktáž používania tohto programu). V prípade záujmu je možné kurz realizovať aj prezenčne (v závislosti od pandemickej situácie).
Kurz nie je vopred nahratý, ale sa odohráva v reálnom čase za prítomnosti certifikovaného lektora.
Pre otvorenie kurzu sú potrební minimálne 3 účastníci.

Pre úspešné vzdelávanie sa na tomto kurze účastník potrebuje: vlastný počítač s operačným systémom Windows 8.1, 10 alebo 11 (vysvetlíme kde si to viete v počítači nájsť), balík programov Microsoft Office, program Skype (vysvetlíme ako si ho môžete stiahnuť) a slúchadlá s mikrofónom.
Dátum realizácie:27.06.2022 Poznámka k termínu realizácie:Termín začiatku kurzu je možné po dohode s účastníkmi aj posunúť.
Rozsah kurzu:80 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Veronika Kačmárová
Telefón:+421911461481
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Kario, s. r. o.
Adresa:Kostrova 621/32, 04017 Košice
Informácie o spoločnosti:Heslom, ktorým sa v našej spoločnosti riadime, je "...na zážitkoch záleží". Toto heslo sa týka rôznych oblastí života. V oblasti vzdelávania to znamená, že nové informácie, sebarozvoj a vzdelávanie môžu, a s naším pričinením aj budú zážitkom.
Ako firma sa okrem realizácie kurzov venujeme aj výrobe darčekových predmetov, najmä personalizovaných kalendárov a magnetiek.
Vzdelávacie aktivity:Zameriavame sa na poskytovanie kurzov soft aj hard skills, najmä IT kurzy (virtualizácia, operačné systémy a ich administrácia, ...), kancelárske kurzy (balík Office, strojopis, rýchle čítanie), projektový a časový manažment. V uvedených oblastiach sa venujeme aj poradenstvu. Naše vzdelávacie aktivity školia certifikovaní lektori.