pozadie
Posledná zmena: 18.09.2023

Kurz Kurz - Jednoduché účtovníctvo prostredníctvom online

Názov modulu:Jednoduché účtovníctvo
Miesto realizácie kurzu:Občianske združenie Slobodní občania Slovenska
online cez Google meet
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):10 EUR
Poznámka k cene:Sme občianske združenie. Okrem iného sa venujeme aj vzdelávacej činnosti.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:V kurze sa naučíte:
účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva
viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník
uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku v sústave jednoduchého účtovníctva
vypracovávať daňové priznanie k dani z príjmov FO, vypočítať daňový základ
aké sú daňové povinnosti
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha interaktívne online prostredníctvom Google meet, ráno pred školením zašleme link.
Dátum realizácie:16.10.2023 Poznámka k termínu realizácie:Kurz sa opakuje pravidelne, v prípade záujmu napíšte na [email protected]
Rozsah kurzu:4 h.
Doplňujúce informácie:V prípade ak máte záujem o kurz Jednoduché účtovníctvo, kontaktujte nás písomne [email protected]
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Monika Pirovits
Telefón:+421940245173
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Slobodní Občania Slovenska
Adresa:Jatov 142., 94110 Jatov
Informácie o spoločnosti:Sme občianske združenie. Okrem iného sa venujeme aj vzdelávacej činnosti. Členské poplatky za účasť na školeniach sú symbolické.

V prípade ak nás chcete podporiť môžete zaslať dar na:

číslo účtu: 2402066511 kód banky: 8330 Fio banka
Vzdelávacie aktivity:Kurz je určený pre fyzické osoby nie pre organizácie