pozadie
Posledná zmena: 23.11.2021

Kurz Digitálny marketing v praxi

Miesto realizácie kurzu:online forma
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):580 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Po absolvovaní tréningu budete:
 vedieť vybrať a používať sociálne siete a ďalšie nástroje digitálneho marketingu
 vedieť efektívne nastaviť marketingový komunikačný plán
 používať vyhľadávacie a analytické nástroje, sledovať stanovené metriky
 poznať možnosti a nové tipy ako sa efektívnejšie dostať k cieľovej skupine
 poznať nové trendy v oblasti digitálnej marketingovej komunikácie

Obsahová náplň:
1. Úvod, základná terminológia
2. Offline vs. online marketing
3. Digitálny marketing  význam, špecifiká, formy  možnosti šírenia marketingových správ (príklady a ich využitie)
4. Sociálne siete (výber) v marketingovej praxi – FB, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest – popis, význam, výhody a nevýhody, využitie
5. Postovanie na sociálnych sieťach
6. Marketingový komunikačný plán a jeho tvorba
7. Nástroje merania úspešnosti marketingovej komunikácie (KPI, výber)
8. Tipy ako sa dostať efektívnejšie k cieľovej skupine (príklady)
9. Nástroje na zlepšenie práce a komunikácie v rámci digitálneho marketingu - vyhľadávacie a analytické nástroje (vyhľadávanie hashtagov, kľúčových slov, metriky návštevnosti a interakcie, SEO nástroje....) - cvičenia
10. Nástroje a platformy na efektívnu post-produkciu a kreatívnu prácu marketéra - nástroje na audio a video post-produkciu, konvertory, editory - foto / video banky - ukážky praktického použitia nástrojov
11. Súvislý príklad – tvorba propagačného materiálu pomocou online nástrojov, vytvorenie plánu komunikácie, výber vhodných nástrojov digitálneho marketingu
12. Plán ďalšieho osobného rozvoja
13. Záver
Organizačné údaje o kurze:online forma
Dátum realizácie:13.12.2021 Poznámka k termínu realizácie:termín je možné posúvať v závislosti od obsadenosti kurzu, individuálne na základe dohody
Rozsah kurzu:16 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Marián Rusznyák, MBA
Telefón:+421907782315
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s r.o.
Adresa:Hlavná 68, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO spol. s r.o. je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy