pozadie
Posledná zmena: 14.05.2024

Kurz Social marketing manager l. zdarma cez UPSVaR

Miesto realizácie kurzu:Online - celé SR
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1100 EUR
Poznámka k cene:Nezamestnaný aj zamestnaný - hradený kurz UPSVaR v rámci projektu Zručnosti pre trh práce
Popis akreditácie:Akreditovaný kurz MŠ Školstva, vedy, výskumu a športu SR. Číslo akreditácie vzdelávacie programu 3593/2023/99/1
Dátum vydania akreditácie:12.07.2023
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Social marketing manager – Kurz je určený pre osoby so záujmom získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri tvorbe a správe sociálnych sietí, správe a vyhodnocovaní reklamných kampaní na Google a pre osoby so záujmom o grafický marketing.

Absolvent nadobudne adekvátne znalosti z teórie a praxe marketingu sociálnych sietí, marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a on-line reklamy. Ovláda princípy grafického dizajnu.

Znalostná úroveň – základy až mierne pokročilý.

Obsahová náplň:
Facebook a Instagramu
Facebook reklamy a Business Manager
Google Analytics
PPC reklamy - Google Ads
Grafický dizajn - Figma & Canva

Viac info o kurze priamo na linku:
https://edu-co.sk/social_marketing_manager/
Organizačné údaje o kurze:80 hod. / 10 dní
Dátum realizácie:08.07.2024 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu a obsadenosti kurzu.
Bližšie informácie na tel. čísle 0951596292
Rozsah kurzu:80 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Zuzana Šimonová
Telefón:+421 951 596 292
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy