pozadie
Posledná zmena: 10.09.2021

Kurz ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM §20 + OSVEDČENIE §21

Miesto realizácie kurzu:Popradská 86, Košice, 04011
Kurz sa poskytuje: Prešovský kraj, Košice
Cena kurzu (cena s DPH):846 EUR (705.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Pre evidovaných nezamestnaných je kurz ZDARMA + preplácajú sa cestovné a stravné náklady
Popis akreditácie:1291/2021/34/1
Dátum vydania akreditácie:10.06.2021
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Komplexný elektrikársky kurz
Chcete byť elektrikár? Kurz je ideálny pre uchádzačov, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie. Elektrotechnické minimum je nadstavbové štúdium pre získanie základného elektrotechnického vzdelania (§20) potrebného k získaniu osvedčenia elekrotechnika podľa §21. Ponúkame širokú škálu študijných oblastí, kvalitnú ONLINE teoretickú výučbu spojenú s odbornou praxou v našich špecializovaných učebniach. Dokonale Vás pripravíme na záverečnú skúšku, po ktorej získate osvedčenie o elektrotechnickom minime §20 a osvedčenie na §21 v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. Cena zahŕňa nadstavbové štúdium, učebné materiály a osvedčenia (§20+§21)
Organizačné údaje o kurze:Kurz sa delí na:

teoretickú časť – Túto časť absolvujete dištančne, ONLINE.
praktická časť – Absolvovaná v špecializovanej učebni
Dátum realizácie:02.11.2021 Poznámka k termínu realizácie:Bližšie info a možnosť prihlásenia nájdeš na web stránke:
https://novatraining.sk/kurzy-zrucnosti/kurz-elektrotechnicke-minimum/
Rozsah kurzu:400 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Angelika Sutorčikova
Telefón:+421556446281
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:NOVA TRAINING, s.r.o.
Adresa:Popradská 86, 04011 Košice
Informácie o spoločnosti:NOVA Training s.r.o.je vzdelávacia spoločnosť so sídlom v Košiciach. Jej vznik v roku 1999 podnietila snaha prispieť ku kvalite vykonávania vzdelávacích aktivít. Spoločnosť NOVA TRAINING rekvalifikovala vyše 33 000 ľudí a naším hlavným cieľom je pomocou kvalitného lektorského kolektívu a siete odborných poradcov pomôcť nezamestnaným posunúť sa ďalej na pomyselnej vedomostnej čiare. „Našich uchádzačov chceme vzdelávať, byť ich prínosom a poradiť im. Rekvalifikačný kurz je cesta, ako sa zamestnať,“
Vzdelávacie aktivity:RE-PAS – vzdelávanie pre evidovaných nezamestnaných „ZADARMO“.Ak si nezamestnaný a si v evidencií UPSVaR, máš možnosť získať príspevok na rekvalifikáciu. Neváhaj a informuj sa. Ponúkame tieto kurzy RE-PAS/KOMPAS: • Účtovníctvo • Šička • Murár • Kuchár • HACCP-hygienické minimum • Opatrovanie • Pracovník v obchode • Operátor strojárskej výroby • Pomocné stavebné práce • Stolár • Obsluha motorových vozíkov • Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov • Ako sa uplatniť na trhu práce • Finančná gramotnosť • Údržba verejnej zelene