pozadie
Posledná zmena: 13.09.2021

Kurz Kozmetik / Kozmetička ( akreditovaný kurz MŠ )

Miesto realizácie kurzu:Skladná 28 , Košice , 040 01
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):1250 EUR (1.041.67 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Možnosť realizácie - REPAS cez úrad práce , možnosť platby na splátky
Popis akreditácie:Akreditovaný kurz kozmetiky - POA:3648/2019/116/1
Dátum vydania akreditácie:05.12.2019
Získaný certifikát:Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent vzdelávacieho programu pozná anatómiu a fyziológiu kože, pravidlá kozmetickej starostlivosti, príčiny a prejavy kožných chorôb vyvolané baktériami, hubami, vonkajšími škodlivinami, parazitmi, vírusmi, choroby z precitlivenosti, choroby prenášané pohlavným stykom, malígne a benígne ochorenia, biochemické procesy v jednotlivých vrstvách pokožky, zloženie kože - pokožka, zamša, podkožné väzivo, diagnostiku pleti - farba pleti, premastenie, prekrvenie, tónus a turgor, typológia pleti, reaktivita a fotoreaktivita kože, odchýlky a vady pleti, ochlpenie pleti, genotyp, príčiny a prejavy kožných chorôb, problémy v procese rohovatenia pokožky, tvorba pigmentu, povolené a zakázané úkony v kozmetike, technologické postupy kozmetických úkonov ako aj indikácie a kontraindikácie v pracovných úkonoch, pozná zloženie kozmetických prípravkov na čistenie pleti, základy kozmetickej chémie, pozná účinky kozmetických prístrojov používaných v kozmetike. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické predpisy v oblasti kozmetiky, druhy dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie ako aj prevádzkový poriadok. Je zručný v oblasti používania niektorých kozmetických prístrojov a kozmetických nástrojov a pozná vybavenie kozmetickej prevádzky, vie vykonať kozmetickú diagnostiku pleti, zvoliť vhodné pracovné postupy, pripraviť pracovné prostredie, zvoliť a použiť vhodné kozmetické prípravky podľa typu pleti. Je zručný v oblasti povrchového a hĺbkového čistenia pleti, spôsobov zmäkčovania pleti a vie zvoliť vhodný spôsob zmäkčovania pleti podľa typu pleti (parafín, zábaly, obklady, kozmetické zmäkčovadlá, parný kúpeľ). Je zručný v oblasti exfoliácie - mechanický peeling, enzymatický peeling, aplikácie masiek (krémové, enzymatické, gélové, alginátové, astrigentné, čistiace atď.), masáže tváre, krku dekoltu a mikromasáže očného okolia. Je zručný v oblasti úpravy a farbenia obočia, farbenia mihalníc, starostlivosti o ruky a masáže rúk, odstraňovania nežiaduceho ochlpenia studeným a teplým voskom (ruky, nohy, horná pera, podpazušie, bikiny). Je zručný a ovláda techniky líčenia - denné, večerné, techniky korekcie tváre očí, úst a nosa a techniky nanášania make-up.
Organizačné údaje o kurze:Kurz sa bude vyučovať prezenčnou aj dištančnou formou.
Dištančnou formou - online teoretická časť
Prezenčnou formou - na prevádzke Skladná 28 za účasti odborných lektorov.
Dátum realizácie:01.10.2021 Poznámka k termínu realizácie:termín realizácie sa môže meniť vzhľadom k obsadenosti kurzu
Rozsah kurzu:450 h.
Doplňujúce informácie:V prípade že záujemca zruší účasť na kurze do 48 hod od začatia ,bude mu vrátená plná suma kurzu. Alebo sa bude môcť prihlásiť na iný termín konania kurzu.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Monika Pitoňáková
Telefón:+421903898202
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Vánok Academy
Adresa:Skladná 28, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:Kozmeticko - dermatologické centrum, Vzdelávacia inštitúcia
Na Slovenskom trhu pôsobíme už 25 rokov a ponúkame služby v oblasti kozmetiky manikúry, pedikúry, telových ošetrení, masáže a wellness. Máme vlastné pracovné postupy. V priebehu rokov sa rozrastal náš pracovný tím a aj naša klientela.
Po mnohoročných skúsenostiach vzdelávaním vlastných zamestnancov sme sa rozhodli spustiť akreditovaný vzdelávací program - Vánok Academy kde ponúkame širokú škálu profesionálnych školení v oblastiach - kozmetika, vizáž, manikúra, pedikúra, modeláž gélom, masér
Vzdelávacie aktivity:Profesionálne školenia kt. sa vykonávajú konkrétne v zariadení starostlivosti o ľudské telo. Nadobudnete nielen teoretické znalosti ale hlavne praktické zručnosti v salóne so širokou škálou ponúkaných služieb,ošetrení a prístrojov. Uvidíte priebeh fungovania kozmetického salónu v reálnom čase.