pozadie
Posledná zmena: 07.10.2021

Kurz Angažovanosť a motivácia pracovníkov

Názov modulu:Angažovanosť a motivácia pracovníkov
Miesto realizácie kurzu:Konventná 8
811 03 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):149 EUR
Poznámka k cene:osoba
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Zamestnávatelia kladú stále väčší dôraz na osobnostné predpoklady, medzi ktoré angažovanosť a motivácia jednoznačne patria. Očakávajú, že zamestnanec bude prínosom v oblasti inovácií a vylepšovania procesov, bude motivovaný, pozitívne naladený a lojálny aj v horších časoch. Angažovaný zamestnanec podáva lepší a kvalitneší pracovný výkon, záleží mu na tom, aby spoločnosť, v ktorej pracuje prosperovala, je spokojnejší a podieľa sa na spoluvytváraní dobrej atmosféry na pracovisku.

Obsah kurzu:
Čo je angažovanosť
Čo je motivácia (vonkajšia vs. vnútorná)
Rozdiel medzi angažovanosťou a motiváciou (čo je dôležitejšie)
Metódy zisťovania angažovanosti a motivácie
Ako rozpoznať signály zníženej motivácie
Ako pracovať na zvýšení angažovanosti a motivácie
Organizačné údaje o kurze:ORG-04-F 2021
Poznámka k termínu realizácie:individuálne termíny
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:www.akademiapsychologie.sk www.life-academy.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Eva Klanduchová
Telefón:+421948261764
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania
Adresa:Konventná 6, 81103 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania zastrešuje programy z rôznych oblastí psychológie a kontinuálneho vzdelávania. Našou víziou a poslaním je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie, prinášať najnovšie poznatky z oblasti starostlivosti o duševné zdravie a poskytovať kontinuálne vzdelávanie v oblasti psychológie, spoločenských vied, rozvoja osobnosti a wellbeing.
Vzdelávacie aktivity:Psychológia a rozvoj osobnosti Organizačná a pracovná psychológia Manažment ľudských zdrojov Strategická komunikácia a negociácie Prezentačné a komunikačné zručnosti