pozadie
Posledná zmena: 19.08.2021

Kurz Akadémia psychológie (večerná škola)

Názov modulu:PSYCH-AP-F 2021
Miesto realizácie kurzu:Konventná 6
811 03 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):399 EUR
Poznámka k cene:V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Akadémia psychológie je večerná škola, ktorá prináša kvalitné štúdium psychológie zamerané na praktické využitie a aplikáciu získaných poznatkov do vášho profesijného aj súkromného života. Vzdelávací modul bol navrhnutý pre ľudí, ktorí kvôli pracovnej vyťaženosti nemajú priestor na kompletné akademické štúdium.

Najdôležitejšie poznatky sme pre vás zhrnuli do 10 večerných vzdelávacích modulov (30 hodín), ktoré pozostávajú z interaktívnych prednášok, prípadových štúdií, kazuistík, diskusií, praktických cvičení a psychologického testovania.
______________________________

Obsah kurzu:
1. Psychológia v systéme vedných disciplín, predmet štúdia psychológie, aplikované psychologické disciplíny a výskum v psychológii
2. Od Freuda po fMRI: najzaujímavejšie príbehy psychológie od jej vzniku až po súčasnosť
3. Biologické základy psychiky: ako funguje náš mozog a ako naše správanie, prežívanie a emócie ovplyvňujú biologické faktory
4. Čo sú to emócie a na čo nám slúžia? Prečo je emocionálna a sociálna inteligencia pre náš úspech dôležitejšia ako nadpriemerné IQ? Sme racionálne bytosti?
5. Psychológia osobnosti a temperamentu, typológie osobnosti
6. Psychológia osobnosti v pracovnej a organizačnej psychológii (výber zamestnancov, budovanie teamov, prediktory pracovného výkonu, nebezpečné a rizikové osobnosti na pracovisku)
7. Psychodiagnostika a metódy výberu zamestnancov, psychologické metódy v analýze ľudských zdrojov
8. Angažovanosť, motivácia a kreativita – tajomstvo úspešných firiem a inštitúcií
9. Kognitívna psychológia a kritické myslenie (heuristiky, kognitívne omyly, interpretačné skreslenia a ilúzie)
10. Pozitívna psychológia a well-being, stres manažment a prevencia syndrómu vyhorenia - ako vybudovať pracovné prostredie, v ktorom budú vaši zamestnanci prosperovať

Cieľom kurzu je lepšie porozumieť sebe a ľudskému správaniu, vďaka čomu sa naučíte nazerať na svet a ľudí okolo seba empatickejšie a komplexnejšie. Získané poznatky vám prinesú skutočnú pridanú hodnotu pre váš osobný rast, vašu firmu, pracovný team a medziľudské vzťahy.
Kurz je navrhnutý pre manažérov, team leadrov, pracovníkov ľudských zdrojov a všetkých, ktorých zaujíma ako lepšie a efektívnjšie komunikovať, kooperovať, motivovať alebo viesť ľudí na základe vedeckých poznatkov z oblasti psychológie, behaviorálnych vied a neurovedy.
Organizačné údaje o kurze:PSYCH-AP-F 2021

Registrácia: https://www.akademiapsychologie.sk/kurz/akademia-psychologie/?fbclid=IwAR3wxY71eArIT4HbaCg4SUYNEvxGEuMcdHRRcUFdU2sflvOKJ-UVvJzudbU
Dátum realizácie:22.09.2021 Poznámka k termínu realizácie:22.9. 2021 - 24.11.2021
Streda: 17.30 - 20.30
Rozsah kurzu:30 h.
Doplňujúce informácie:www.akademiapsychologie.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Eva Klanduchová
Telefón:+421918219639
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania
Adresa:Konventná 6, 81103 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania zastrešuje programy z rôznych oblastí psychológie a kontinuálneho vzdelávania. Našou víziou a poslaním je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie, prinášať najnovšie poznatky z oblasti starostlivosti o duševné zdravie a poskytovať kontinuálne vzdelávanie v oblasti psychológie, spoločenských vied, rozvoja osobnosti a wellbeing.
Vzdelávacie aktivity:Psychológia a rozvoj osobnosti Organizačná a pracovná psychológia Manažment ľudských zdrojov Strategická komunikácia a negociácie Prezentačné a komunikačné zručnosti