pozadie
Posledná zmena: 07.10.2021

Kurz Stres manažment

Názov modulu:Stres manažment
Miesto realizácie kurzu:Konventná 6
811 06 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):149 EUR
Poznámka k cene:osoba
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Stres je jeden z najdokonalejších fyziologických mechanizmov živých organizmov. Ak ho dokážeme udržať v miere, ktorá nás motivuje, pomôže nám prekonávať samých seba a zdolávať rôzne prekážky. Je ale potrebné naučiť sa, ako túto eustresovú hladinu udržiavať. Na tomto kurze sa naučíte ako zvládať stresové situácie v práci aj v súkromí a ako zmeniť návyky, ktoré vám spôsobujú stres. Dozviete sa tiež aký má stres negatívny dopad na váš pracovný výkon, ale aj súkromný život.
 
Obsah kurzu:
Čo je stres a ako ovplyvňuje naše správanie a výkon? 
Fyziologické a psychologické symptómy stresu
Faktory ovplyvňujúce stres, reziliencia, hardiness, salutogenéza
Identifikácia a analýza najvýznamnejších stresových situácií v práci
Otestujete si svoju mieru a úroveň stresového zaťaženia
Techniky zvládania stresu a záťažových situácií 
Vaše osobné copingové stratégie
Autogénny tréning a relaxácia
Organizačné údaje o kurze:ORG-14-F 2021
Poznámka k termínu realizácie:dohodou - podľa individuálnych požiadaviek klienta
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:www.akademiapsychologie.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Eva Klanduchová
Telefón:+421948261764
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania
Adresa:Konventná 6, 81103 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania zastrešuje programy z rôznych oblastí psychológie a kontinuálneho vzdelávania. Našou víziou a poslaním je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie, prinášať najnovšie poznatky z oblasti starostlivosti o duševné zdravie a poskytovať kontinuálne vzdelávanie v oblasti psychológie, spoločenských vied, rozvoja osobnosti a wellbeing.
Vzdelávacie aktivity:Psychológia a rozvoj osobnosti Organizačná a pracovná psychológia Manažment ľudských zdrojov Strategická komunikácia a negociácie Prezentačné a komunikačné zručnosti