pozadie
Posledná zmena: 19.08.2021

Kurz Akadémia 60+

Názov modulu:Akadémia tretieho veku
Miesto realizácie kurzu:Konventná 6, 811 03 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):169 EUR
Poznámka k cene:V cene kurzu sú zahrnuté pracovné materiály, občerstvenie a nápoje.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Aktívne strávená jeseň s najnovšími poznatkami zo sveta vedy a výskumu v oblasti psychológie a spoločenských vied.

S Akadémiou psychológie zažijete interaktívne prednášky, prípadové štúdie, diskusie, praktické cvičenia, psychologické testovanie a hry na zlepšenie kognitívnych funkcií. Čaká na vás 6 týždňov aktívneho sebapoznávania a zaujímavostí zo sveta psychológie a výskumu.

Obsah kurzu:

Úvod do psychológie: predmet psychológie ako vednej disciplíny a psychológia v systéme hoministických vied
Od Freuda po fMRI: najzaujímavejšie príbehy psychológie od jej vzniku až po súčasnosť
Biologické základy psychiky: ako naše prežívanie a správanie ovplyvňujú biologické faktory?
Čo sú to emócie a na čo nám slúžia?
Psychológia osobnosti a temperamentu
Kognitívna psychológia a kritické myslenie

Kurz je navrhnutý pre vekovú skupinu klientov od 60 rokov.
Organizačné údaje o kurze:PSYCH-60-F 2021
23. september – 8. november 2021
(štvrtok 9.30 – 13.30)

Konventná 6, 811 03 Bratislava
Dátum realizácie:23.09.2021 Poznámka k termínu realizácie:23. september – 8. november 2021
(štvrtok 9.30 – 13.30)
Rozsah kurzu:24 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Eva Klanduchová
Telefón:+421918219639
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania
Adresa:Konventná 6, 81103 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Akadémia psychológie, rozvoja osobnosti a vzdelávania zastrešuje programy z rôznych oblastí psychológie a kontinuálneho vzdelávania. Našou víziou a poslaním je sprostredkovať klientom ‚evidence-based‘ prístupy a intervencie, prinášať najnovšie poznatky z oblasti starostlivosti o duševné zdravie a poskytovať kontinuálne vzdelávanie v oblasti psychológie, spoločenských vied, rozvoja osobnosti a wellbeing.
Vzdelávacie aktivity:Psychológia a rozvoj osobnosti Organizačná a pracovná psychológia Manažment ľudských zdrojov Strategická komunikácia a negociácie Prezentačné a komunikačné zručnosti