pozadie
Posledná zmena: 08.03.2022

Kurz online ÚČTOVNÍCTVO, PERSONALISTIKA A MZDY s aplikáciou na PC

Miesto realizácie kurzu:ON-LINE KURZ
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1024.80 EUR (854.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Zadarmo cez REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie
Popis akreditácie:ONLINE kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti daňovej legislatívy, personalistiky, jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.
Dátum vydania akreditácie:26.05.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku.
Majetok podniku a jeho zdroje.
Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve.
Dokumentácia účtovných prípadov.
Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve.
Sústava účtov v podvojnom účtovníctve.
Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov
Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy.
Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva
Jednoduché účtovníctvo
Mzdové účtovníctvo, personalistika
Dane a daňová sústava
Aplikovaný softvér
Organizačné údaje o kurze:Vyučovanie prebieha on-line formou v pracovných dňoch v rozsahu 7 – 8 vyučovacích hodín, celkovo 31 dní. Kurz trvá 6 – 8 týždňov.
Výučba je zabezpečená lektorom z praxe, prebieha formou videokonferencie v reálnom čase a účastníci majú možnosť bezprostredne komunikovať s lektorom.
Zároveň majú účastníci k dispozícii off-line záznamy z jednotlivých stretnutí, elektronické študijné materiály, prezentácie a riešené praktické príklady.
Dátum realizácie:21.03.2022 Poznámka k termínu realizácie:Požiadavku na preplatenie kurzu je potrebné doručiť príslušnému Úradu práce 14 dní pred plánovaným termínom realizácie.
Rozsah kurzu:244 h.
Doplňujúce informácie:Ak máte o kurz záujem neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme s vyplnením príslušných tlačív. Hľadáte iný kurz? Viac informácií ohľadom aktuálnych termínov ďalších kurzov na www.tmconsulting.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Katarína Mihalovičová
Telefón:+421907736117
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TM Consulting, s.r.o.
Adresa:Dolnohorská 26, 94901 Nitra
Informácie o spoločnosti:Vzdelávacia spoločnosť TM Consulting, s.r.o. pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 1992, za toto obdobie sme vyškolili viac ako 50 000 klientov.
Vzdelávacie aktivity:Naša ponuka pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu. Zárukou Vašej spokojnosti sú naše bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých, vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, individuálny prístup ku klientovi a príprava programov presne podľa Vašich požiadaviek.