pozadie
Posledná zmena: 09.06.2021

Kurz KOVOZVARSK s.r.o.

Názov modulu:Zváračský kurz
Miesto realizácie kurzu:Mlynská 2286
Rimavská Sobota 979 01
Kurz sa poskytuje: Rimavská Sobota
Cena kurzu (cena s DPH):800. EUR (666.67 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Osvedčenie spôsobilosti pre zváračskú školu 265
Dátum vydania akreditácie:20.02.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Zváračský kurz na prípravu a skúšanie zváračov modulovým systémom STN 05 0705
STN EN ISO9606-1
135 MIG/MAG
Organizačné údaje o kurze:Ponúkame služby pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania a zabezpečiť tak maximálnu spokojnosť našich uchádzačov. Vďaka REPAS projektu môžete absolvovať naše zváračské kurzy úplne zadarmo. Stačí aby ste boli evidovaní na UPSVaR a vybrali si niektorí z našich kurzov. Po vyplnení potrebných dokumentov iba počkáte na schválenie od UPSVaR. Ponúkame proces školenia ako aj preškolenia zváračov a súčasťou sú aj predpisy týkajúce sa kvalifikácie zváračov.
Rozsah kurzu:160 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zsolt Agócs
Telefón:+421904416836
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:KOVOZVARSK s.r.o.
Adresa:KOVOZVARSK s.r.o., Žánovská 4573/6, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o spoločnosti:Sme zváračská škola ktorá ponúka služby vysokej kvality pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania a zabezpečujeme tak maximálnu spokojnosť našich uchádzačov. Vďaka RE-PAS projektu cez UPSVa R môžu v našej zváračskej škole absolvovať kurz úplne zdarma. Stačí aby bol uchádzač vedený na UPSVaR a môže si vybrať z nasledovných možností kurzov:
zv. kurz na prípravu a skúšanie zváračov modulovým systémom STN
050705,
STN EN ISO 9606-1,
135 MIG/MAG.
Po vyplnení potrebných dokumentov iba počkáte na schválenie od UPSVaR.
Chceme aby prostredníctvom neustáleho zlepšovania ponuky a skvalitňovania služieb naši absolventi boli úspešný aj v budúcom zamestnaní.
Ponúkame proces školenia respektívne preškolenia zváračov a súčasťou sú aj predpisy týkajúce sa kvalifikácie zváračov.
Vzdelávacie aktivity:Zváračský kurz na prípravu a skúšanie zváračov modulovým systémom STN 05 0705, STN EN ISO 9606-1, 135 MIG/MAG